Gå til indhold

Samarbejde mellem vandværker – en effektiv fremtidssikring

Er jeres vandværk rustet til fremtiden? Kom med på kursus og få inspiration til, hvordan forskellige typer af samarbejder kan fremtidssikre jeres vandværk.

Samarbejde kommer i mange former. Det kan være et administrativt eller driftsteknisk samarbejde eller måske samarbejde om fælles indvinding eller en aftale om nødforsyning. Mulighederne er mange. Med den rivende udvikling i vandbranchen og flere krav til både drikkevandet og jer som vandværk kan samarbejde med nabovandværket være en mulig løsning for at dele udgifterne og styrke jeres drift.


Er I som bestyrelse bevidst om kommende krav og udfordringer, men også de muligheder udviklingen giver? Samarbejde kan understøtte mange forskellige behov og se vidt forskellige ud, og nogle gange kan en sammenlægning med nabovandværket være den bedste løsning. På kurset dykker vi ned i de mange muligheder, der er for både at samarbejde indenfor vandforsyning eller lægge sig sammen. Hvilke overvejelser skal I gøre jer, og hvilke risici er der på både kort og langt sigt for jeres vandværk?


På dette kursus kommer I selv til at arbejde med de udfordringer, netop jeres vandværk står overfor, og I får gode råd til, hvordan I kan tage drøftelsen om fremtiden i bestyrelsen, og hvad der er den rette løsning for jer. Der bliver rig mulighed for både at blive inspireret og dele erfaringer med andre vandværker og rådgivere fra Danske Vandværker og blive klogere på, hvordan I kan fremtidssikre vandværket.

Udbytte

Kurset vil bestå af inspirationsoplæg og efterfølgende workshop, hvor I dels vil arbejde med mulige risici og udviklingsmuligheder for jeres vandværks fremtidige virke, og dels vil I blive klædt på til at kunne gå hjem og fortsætte drøftelserne i bestyrelsen om fremtidigt samarbejde og/eller sammenlægning samt komme videre i processen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der er bestyrelsesmedlem.

Indhold

På kurset gennemgår vi:

  • Hvor er risici og muligheder for den fremtidige vandværksdrift?
  • Hvordan kan I fremtidssikre vandværket?
  • Hvilke samarbejdsmuligheder findes indenfor vandforsyning?
  • Hvad skal I være opmærksomme på forud for en sammenlægning, og hvilke regler gælder?

Underviser

Mickey Kærsgaard Nielsen

Mickey Kærsgaard Nielsen

Juridisk rådgiver hos Danske Vandværker

Mette Oht Klitgaard

Mette Oht Klitgaard

Faglig Chef hos Danske Vandværker

Forplejning 

Der serveres Kaffe, isvand og frugt.

Der vil være mulighed for at tilkøbe morgenmad og frokost i forbindelse med Danske Vandværkers fagmesse, der afholdes i samme dag.  

Udgivet 14. jun. 2024