Gå til indhold

TETHYS og vedligeholdelsesplan

Tethys er et digitalt og brugervenligt ledelsessystem – og også en vedligeholdelsesplan.

Vandværkets vedligeholdelsesplan er et vigtigt redskab

Planen kan hjælpe jer med at holde et overblik over, hvornår og hvor ofte de enkelte dele på vandværket og på ledningsnettet skal gennemgås, hvem der foretager gennemgang (intern/ekstern), hvordan gennemgang foretages, dokumentation gennemgang hvilke vedligeholdelsesopgaver, der ligger forude, og dermed hvilke investeringer, der skal tænkes ind i regnskab og takstblad. 

En vedligeholdelsesplan kan desuden bidrage til at forebygge beredskabssituationer, som skyldes manglende vedligehold.  

En vedligeholdelsesplan giver overblik over

 • Inspektion af rentvandstank og/eller højdebeholdere 
 • Trykprøvning og/eller videoinspektion af boringer 
 • Udskiftning af filtre 
 • Gennemgang af it-system, sikkerhedsforanstaltninger og forbedringer 
 • Kontrol af pumper 
 • Gennemgang ledningsnet  
 • Gennemgang af sektionsbrønde 
 • Kontrol og afprøvning af nødforsyningsledning 
 • Dokumentation for hvornår dele udskiftet  
 • Dokumentation for indkøbte dele
 • Dokumentation for bestyrelsens gennemførte uddannelse og kurser

Tethys: Vandværkets eget værktøj til drift og dokumentation  

Tethys er et digitalt og brugervenligt ledelsessystem, som også kan hjælpe jer med at holde styr på vedligeholdelse af vandværket og dokumentation i forbindelse med gennemgang og indkøb.  

Tethys er et af flere ledelsesværktøjer til dig, der ønsker overblik over dit vandværk uden unødigt papirarbejde. 

Med Tethys får du

Styr på rutinerne
Tethys tilbyder hjælp til at definere og beskrive jeres opgaver og rutiner. Herefter holder Tethys styr på alle nuværende og fremtidige opgaver, hvilket sikrer, at du altid ved, hvornår opgaverne skal udføres.

Dokumenter og vigtig information
Relateret til opgaver og komponenter, har I mulighed for at tilknytte dokumentation for materialer, der kommer i berøring med drikkevandet samt anden nødvendig dokumentation.

Backup og opdateringer
Systemet er altid opdateret og gemmer hver dag en sikkerhedskopi, så du aldrig mister dine data.

Kend dine arbejdsgange
Vigtige noter og viden gemmes i systemet. Det sikrer, at intet glemmes eller overses, når opgaven skal udføres.

Overskuelig risikovurdering
Tethys hjælper dig med at udarbejde risikovurdering og efterfølgende oprette forebyggende rutiner.

Overholder regler om kvalitetsstyring på vandværket
Tethys hjælper dig med at overholde kraven til kvalitetssikring, så du kan fokusere på det, du er bedst til.

Energioptimering
Tethys kan også hjælpe med at holde styr på jeres energiforbrug, Tethys kan f.eks. samle pumpedata og andre energidata.

Tethys kan desuden indrettes, så det passer til jeres behov.

Vil du vide mere?

Kontakt Tethys på tlf. 72 30 10 79 eller info@tethys.dk

Udgivet 13. jul. 2023