Gå til indhold

Indberetninger som vandværker skal foretage

Se oversigten over de indberetninger, som vandværkerne skal foretage hvert år.

Oversigten er inddelt i tre forskellige størrelser ud fra vandværkets udpumpet vandmængde.

Vandværkets årshjul

Se også: Bestyrelsens opgaver er mange i løbet af året. Se hvilke opgaver, der er tale om i to årshjul, som du kan hente her på siden.

Almene vandforsyninger> 200.000 uden økonomisk regulering>200.000 med økonomisk regulering> 800.000

A-skat, AM-bidrag, lønmodtagere,
eIndkomst-indberetning, feriekonto (timelønnede)
xxxx

Halvårsmoms (små vandværker)
xxxx

Kvartalsmoms (mellemstore vandværker)
xxxx

Afregning af afgift på ledningsført vand
xxxx

Årsregnskab
xxxx

Indberetning af status for drikkevandsboringer  til Jupiter
xxxx

Indberetning af sidste års oppumpede og/eller distribuerede vandmængder til kommunen 
xxxx

Indberetning af sidste års pejlinger fra hver enkelt boring til kommunen 
xxxx

Indberetning af nøgletal til Danske Vandværker
xxxx

Send takstblad og budget til kommunen efter godkendelse i bestyrelsen
xxxx

Graveskader til LER årligt
xxxx

Indberetning til VandData
xxx

Indberetning til performance benchmarking
xxx

Indberetning totaløkonomisk benchmarking
xx
Udgivet 15. maj. 2024