Gå til indhold

Direkte afregning med lejere

Mange udlejer deres ejendomme og lejligheder. Men hvem skal vandregningen sendes til?

Hovedreglen er, at det er udlejer, der hæfter for lejerens gæld, hvis lejeren ikke har betalt.

Det fremgår af regulativet i punkt 1, at ejeren i alle forhold er ansvarlig over for vandforsyningen.

Til dette knytter der sig et par undtagelser.

Udlejede parcelhuse, landbrugsbygninger m.m.

Lav aftale om direkte afregning

I kan aftale med ejeren af et parcelhus, der lejer huset, at vandregningen sendes direkte til lejeren, hvis denne er indforstået.

Vi anbefaler, at I opkræver forudbetaling som a conto for vandforbruger, for at undgå eventuelle tab.

Hent skabelon til aftale med lejere af parcelhuse

Udlejningsejendom med to eller flere lejemål

Alle ejendomme med to eller flere lejemål for eksempel andelsboligforeninger eller boligforeninger, der udlejer række- og kædehuse kan indgå en aftale om direkte afregning mellem lejer og vandværket. Det fastslår en bekendtgørelse herom. Men den stiller strenge krav til, hvornår det kan lade sig gøre.

For det første skal boligenhederne have egne stophaner, målere og vandledninger, så I kan lukke for vandet, hvis vandregningen ikke bliver betalt.

For det andet skal der være indgået en gyldig aftale i beboerforeningen, som skal være meddelt både vandværket og kommunen. Når I har noteret jer aftalen, er I forpligtet til at sende vandregningen opgjort efter individuelt vandforbrug til den enkelte lejer.

Lejeren hæfter herefter for vandregningen.

Hvis lejeren flytter uden at betale sin vandregning, har den nye lejer krav på vand. Hvis I har lukket for vandet på grund af manglende betaling, skal der straks åbnes for vandet.

Yderligere information

Udlejningsejendomme med to eller flere lejemål
Se mere i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug

Udgivet 08. sep. 2023