Gå til indhold

Tre nye bekendtgørelser, der udspringer af vandsektorloven

Der er netop kommet tre bekendtgørelser, der handler om:

Bekendtgørelsen om markedsmæssighed gælder alle, der leverer mere end 200.000 kubikmeter

Især bekendtgørelsen om markedsmæssighed er interessant, da den gælder for alle vandselskaber, der leverer over 200.000 kubikmeter, uanset om de er trådt ud af den økonomiske regulering. Bekendtgørelsen om markedsmæssighed handler om oplysninger vedrørende 2023, og I skal indberette til Vandsektortilsynet inden 1. oktober 2024.

Danske Vandværker mener, at reguleringen er ude af proportioner, og det har vi gjort opmærksom på ved alle de lejligheder, vi har haft. Men nu er reguleringen en realitet og skal følges.

Hvert år senest 1. juli – i 2024 dog senest 1. oktober – skal vandselskaberne indberette følgende til Vandsektortilsynet, jf. §4:

1: En oversigt over vandselskabets aftaler med vandselskabets koncernforbundne selskaber eller andre parter, der er interesseforbundet med vandselskabet, der var gældende i det foregående kalenderår.

Oversigten skal for hver aftale indeholde oplysninger om aftalens parter, hvad aftalen handler om, aftalens varighed og kontraktsummen.

2: En oversigt over vandselskabets aftaler om anlægsprojekter og vandselskabets øvrige væsentlige aftaler, der var gældende i det foregående kalenderår.

Oversigten skal for hver aftale indeholde oplysninger om aftalens parter, hvad aftalen handler om, aftalens varighed og kontraktsummen.


Undtagelser

  • Hvis vandselskabet havde gældende aftaler med en bestemt samarbejdspartner med en samlet kontraktsum på mindre end 300.000 kr. inden for det foregående kalenderår, skal denne eller disse aftaler ikke indgå i oversigten.
  • Der skal ikke indsendes ansættelseskontrakter, jf. §4, stk. 2.

3) Yderligere oplysninger om aftaler, som Vandsektortilsynet hvert år senest den 1. marts har offentliggjort på deres hjemmeside.

Det er ikke nyt for vandselskaber at have styr på disse oplysninger, vandselskaber skal altid kunne dokumentere, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat (efter vandsektorlovens § 19, stk. 5).

I kan læse mere om dokumentationen i bekendtgørelsen om markedsmæssighed § 2, stk. 2.

Hvordan indberetter I?

Oplysningerne skal indberettes elektronisk i et format, der bliver bestemt af Vandsektortilsynet: https://kfst.dk/vandtilsyn/

Oplysningerne er ikke på Vandsektortilsynets hjemmesiden endnu, men Danske Vandværker holder øje.

Webinar om de nye regler

Danske Vandværker afholder webinar – Du kan tilmelde dig her:

Udgivet 27. jun. 2024