Gå til indhold

Kan vandværket blive fritaget fra grundskyld?

En kommune kan fritage et vandværk for at betale grundskyld det er beskrevet i ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, nr. 5. Det kræver, at nogle bestemte betingelser er opfyldt. En er betingelserne er, at vandværket ikke må udpumpe mere end 200.000 kubikmeter. En anden er, at det ikke må være organiseret som kapitalselskab.

Når en kommune har fritaget et vandværk for grundskyld, kan Vurderingsstyrelsen efterfølgende fritage ejendommen for vurdering jf. ejendomsvurderingsloven § 13, stk. 2.

Det betyder, at mindre vandværker kan blive fritaget for at betale skat af deres ejendom.

Det er vigtigt at bemærke, at det er kommunen og efterfølgende Vurderingsstyrelsen, der selv foretager vurderingen. Det er også værd at bemærke, at et vandværk ikke har krav på fritagelsen.

Vores erfaring er, at det kun er få kommuner, der har indført denne praksis, men det er ikke uset.

Vi har været i dialog med et medlem, der ønskede at undersøge disse muligheder. Først hjalp vi med at få et bindende svar fra SKAT.

Derefter blev spørgsmålene videresendt til Vurderingsstyrelsen (da SKAT ikke var kompetent myndighed), som svarede, at det er kommunen, der har kompetencen til at fritage for grundskyld. Vurderingsstyrelsen vil altid foretage egen vurdering ud fra de foreliggende oplysninger.

Udgivet 21. mar. 2024