Gå til indhold

Afmeld selvangivelse

Hent tekstforslag til afmelding af vandværkets selvangivelse ved udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering

Vandværker, der udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering, skal afmelde selvangivelse på skat.dk. Afmeldingen forudsætter, at vandværket er a.m.b.a og ikke udøver sideordnet aktivitet i selskabet.

Sådan afmelder I vandværket 

Udfyld selv xx-markeringer – I kan også hente en skabelon til højre på siden.

Log på SKAT og skriv følgende under meddelelse

“Xx Vandværk A.M.B.A. anmoder hermed om at få ændret skattepligt fra og med indkomståret 20xx i overensstemmelse med selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4 a og dermed udtræden af skattepligt, da selskabet udtræder af den økonomiske regulering i vandsektorloven.

Afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er vedlagt.

Xx Vandværk udfører ikke tilknyttet virksomhed efter den xx.xx 20xx (dato for udtrædelse).

Xx Vandværk A.M.B.A. vil derfor ikke indberette oplysningsskemaer til Skattestyrelsen for indkomståret 20xx og frem.

SKAT anmodes om at bekræfte ovenstående.”

Udgivet 15. dec. 2020