Gå til indhold

Facebook giver kendskab til vandværket

I Alsønderup blev vandværket synligt gennem Facebook.

I Alsønderup Vandværk ønskede bestyrelsen at blive mere synlige i lokalområdet. Man ville også have flere forbrugere til at interessere sig for deres vand. Det er lykkedes. Hvor­dan? Læs her om deres strategiske overvejelser og erfarin­ger med at bruge Facebook.

Tidligere var det en tam oplevelse at komme til generalforsamling i Alsønderup Vandværk i Hillerød Kommune – meget få forbrugere mødte op.

Derfor valgte bestyrelsen at tage skeen i den anden hånd. Den ville øge kendskabet til, hvad det vil sige at drive et vandværk og skabe respekt om arbejdet – og så ville bestyrelsen involvere forbrugerne.

Vi indså, at Facebook kan bruges aktivt til at udbrede kendskabet til vandværket i vores lokalområde og til at komme i dialog med forbrugerne. Vi vil gerne sætte vand på dagsordenen og fortælle, at vand er vigtigt for hver og én, fortæller Jan Richelsen, der er formand i vandværket.

Bestyrelsen var heldig, at en forbruger – Henrik Hansen – ville hjælpe med de praktiske opgaver med at oprette og opdatere både vandværkets Facebookside og hjemmeside, og  på den måde har det været muligt at komme i gang. Facebook-siden gik i luften 14. juni 2017, og i begyndelsen var der 12 følgere. For at give næring til målsætningen om at være synlig holdt vandværket åbent hus med fadøl og pølser. Arrangementet blev også annonceret på Facebook, og der kom 100 besøgende.

Vi kunne se, at vi havde fat i forbrugerne og gik for alvor i gang med at skrive om forskellige emner. Hurtigt kom vi op på, at mere end 500 personer så vores opslag, og at mere end 100 også delte dem. Når en person deler noget, er der 10-15, der ser det, og det er med til at sætte vandværket på dagsordenen, siger Jan Richelsen.

Strategi for Facebook

Bestyrelsen i Alsønderup Vandværk har udarbejdet en strategi for deres tilstedeværelse på Facebook og hvilket hovedformål, de har med at være tilstede på Facebook.

Vi har lavet SWOT-analyse, hvor det er blevet synligt, hvilke fordele og ulemper samt muligheder og trusler der kan være. I bestyrelsen har vi debatteret, hvad vores formål er, og hvordan vi vil fremstå på Facebook, siger Jan Richelsen.

Det er vigtigt for Jan Richelsen og hans bestyrelseskolleger, at de fremstår troværdige. De ønsker at blive synlige, og at forbrugerne skal vide, hvem folkene bag Alsønderup Vandværk er. Derudover ønsker de at bruge Facebook til at præge dagsordenen om vand i lokalområdet. Efterhånden har de fået erfaring med, hvilke informationer der egner sig til Facebook, og hvilke der har det bedst med at blive lagt på hjemmesiden.

Mit råd til andre er, at de skal finde ud af, hvad Facebook egner sig til. Vi har eksperimenteret lidt og er blevet klogere. Nu ved vi, at det er no go at bruge Facebook til at oplyse om, at vi kommer på tirsdag kl. 14.00 for at skifte målere. Det er ikke alle, der er på Facebook, og de får derfor ikke informationen. Men også på grund af de mange tricktyverier vi

hører om, så hopper folk ikke på hvad som helst, når montøren ringer på og vil ind og skifte målerne. Derfor bruger vi stadig det officielle papirbrev til den slags informationer, siger Jan Richelsen og fortsætter:

Til gengæld er Facebook helt fantastisk til at informere om ledningsbrud. Vi kender vores område godt, og vi kan meget hurtigt tage billeder, der hvor bruddet er sket og skrive en kort tekst om, hvornår vi regner med, at bruddet er repareret. Og her er det vigtigt, at vi er troværdige. Hvis arbejdet trækker ud, skal vi informere hurtigt om den nye tidshorisont, siger Jan Richelsen.

Shitstorm

Har I oplevet shitstorm?

Der er altid en bagside af medaljen. Vi har en klar strategi for, hvad vi gør, hvis folk bliver ved med at sprede negative bemærkninger, og hvor harske bemærkningerne skal være før, vi blokerer for en given person. Det giver ro i maven, at vi har den aftale på plads. Heldigvis har det ikke været nødvendigt endnu, siger Jan Richelsen.

Målsætning

Bestyrelsen i Alsønderup havde en målsætning om at øge antallet af deltagere på generalforsamlingen med fire gange. Nu skulle det være slut med, at kun 12 personer mødte op – hvoraf halvdelen i forvejen var engageret i vandværket på den ene eller anden måde. Målet blev indfriet: Der kom 60 personer til generalforsamlingen i 2018. Til næste generalforsamling er der skruet op for ambitionerne, og man håber, at der kommer endnu flere.

Facebook har også givet os en stor gevinst. Der er nemlig kommet to nye bestyrelsesmedlemmer i 35-40 års alderen. Det, synes vi, er fantastisk, for når vi kigger på den tidligere bestyrelse, var vi en håndfuld mænd, der var godt oppe i årene, siger Jan Richelsen.

Har fat i den lange ende

For Jan Richelsen er der ingen tvivl om, at Facebook er en succes.

Forbrugerne er begyndt at ringe til os, hvis der er et eller andet. Før kunne folk godt gå forbi en brønd, der rislede – de var ligeglade – men nu ringer de og informerer os. Vi siger mange tak og går i gang med at undersøge sagen. Det fortæller mig, at Facebook har medvirket til et større kendskab og respekt, og at forbrugerne tager mere ansvar end før.

Erfaringer fra Alsønderup Vandværk

Indhold, der egner sig godt til Facebook

Alsønderup Vandværk har fundet ud af, at sparetips til forbrugerne, meldinger om ledningsbrud og andre driftsforstyrrelser samt vandingsforbud bliver set og delt på Facebook.

Vis gamle rør eller andre vandværkskomponenter frem på generalforsamlingen 

På generalforsamlingen kan man gøre beretningen mere spændende med billeder eller noget forbrugerne kan røre ved, så de husker og forstår tingene. Eksempelvis har Alsønderup Vandværk udskiftet en hovedledning og tog et stykke af den gamle ledning med og lod den gå rundt, så folk kunne røre ved den.

Udgivet 16. nov. 2020