Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde 14. nov. 2021

Foreningens repræsentantskab har afholdt det halvårlige ordinære møde den 14. november 2021.

Budget og kontingent 2022

Repræsentantskabet godkendte budget og kontingent for 2022. Som udgangspunkt er budgettet lagt med udgangspunkt i et normalår til forskel fra budgettet i det forgangne år, hvor Covid-19 satte sit præg. Hertil skal dog lægges, at foreningens politiske ledelse de næste to år har besluttet en ekstraordinær BNBO-indsats med det formål at komme i mål indenfor fristen.

Se hvad du får for dit kontingent

Strategiske indsatser 2022

Repræsentantskabet godkendte de strategiske indsatser for 2022, som i sidste ende skal bringe foreningen tættere på målet om at indfri de overordnede strategiske mål i foreningstrategien ”Fællesskab om drikkevandet”. De strategiske indsatser udgør samtidig rammerne for sekretariatets arbejde det næste år.

Find de strategiske indsatser

Den styrkede BNBO-indsats

Planen for de den styrkede indsats på BNBO-området i 2022 blev drøftet i repræsentantskabet – herunder de forskellige indsatser, der igangsættes, i form af for eksempel udbud af forskellige kurser og workshops, mulighed for individuel rådgivning og mere formidling og kommunikation via foreningens forskellige medier.

Find mere her på hjemmesiden

Kodeks og kompetencekortlægning

De fem regionsbestyrelser arbejdede med et værktøj til kompetencekortlægning i regionsbestyrelsen, hvor vigtigheden af forskellige kompetencer blev vurderet, og herefter fulgte en snak om de samme kompetencer var til stede i regionsbestyrelsen. Det blev en udbytterig snak for alle regioner med stof til eftertanke.

Efterfølgende bød repræsentantskabets medlemmer ind med ideer til indsatser for at komme nærmere målet om at flere vandværksbestyrelser arbejder med bestyrelsesevaluering og tager på foreningens kurser om bestyrelsesarbejde.

Find værktøjer til kompetencekortlægning i bestyrelsen