Gå til indhold

Landsbestyrelsesmøde 9. feb. 2024

Landsbestyrelsen mødtes i Vandhuset i Skanderborg i begyndelsen af februar 2024 til årets første møde.

Optimering af bestyrelsesmøderne

Når man som bestyrelse er samlet til møder, er det vigtigt at have fokus på, hvorfor man er samlet, og hvilken rolle bestyrelsen har. Derfor besluttede landsbestyrelsen en ny opbygning af dagsordenen til bestyrelsesmøderne, så der fremover bliver bedre tid til at drøfte de punkter, der har en væsentlig strategisk betydning, og således at der bruges mindre tid på orienteringspunkter.

Vandpostens indhold og målgruppe 

Landsbestyrelsen havde en drøftelse af, om Vandpostens indhold og målgruppe stadig lever op til det, man ønsker. Fra landsbestyrelsens side var der ikke ønske om at ændre på Vandpostens nuværende form, da man oplever, at der hos medlemmerne er stor opbakning til bladets indhold, som varierer fra de tungere vidensartikler til de nære historier fra medlemmerne. Landsbestyrelsen var enige om, at det er vigtigt en gang imellem at vurdere, om foreningens medlemsydelser kræver justeringer.  

Repræsentantskabet skal på studietur 

I september tager repræsentantskabet på studietur til Hamborg, hvor der vil være fokus på, hvordan man arbejder med grundvandsbeskyttelse. Formålet med turen er også at varme op til den kommende strategiproces for ny foreningsstrategi ved at søge viden og inspiration lidt uden for de vante rammer.