Gå til indhold

Landsbestyrelsesmøde 6. februar 2021

Årets første møde i landsbestyrelsen blev holdt den 6. februar 2021, og på grund af Covid-19 blev mødet afholdt digitalt.

Vedtægtsændring så der kan afholdes digitale møder

Som det er nu, er det ifølge Danske Vandværkers vedtægter og de fem regioners vedtægter ikke muligt at afholde generalforsamlingen digitalt. Da 2021 forventes at blive endnu et år, hvor det kan blive svært at samle medlemmerne fysisk, godkendte landsbestyrelsen en tilføjelse til både foreningens vedtægter og til regionernes vedtægter, der muliggør, at generalforsamlingen kan afholdes digitalt eller i kombination med fysisk fremmøde.

Ændringer til foreningens vedtægter skal altid godkendes af foreningens repræsentantskab. Da det er forventningen, at det vil ske på repræsentantskabets møde den 12. juni, er det således op til den enkelte region at beslutte, om vedtægtsændringen skal fremsættes på årets generalforsamling.

Messer 2021

Messen i Aars i slutningen af marts er ligesom Roskilde-messen, der skulle være afholdt i januar, aflyst. Landsbestyrelsen godkendte i stedet nogle nye datoer, som forhåbentlig giver mulighed for fysisk gennemførelse af de to messer, forudsat at Covid-19 er under kontrol.

De nye datoer er:

  • Aars den 25. juni 2021
  • Roskilde den 27. august 2021
  • Fredericia-messen fastholdes med dato den 1. oktober 2021.

I forbindelse med messerne i Aars og Roskilde bliver der udarbejdet et online-messekatalog.

Find mere info om messerne

Vand og kommunalvalg

Klima, miljø og den grønne omstilling bliver store valgtemaer ved kommunalvalget den 16. november. Det mener omtrent halvdelen af landets byrådsmedlemmer ifølge en rundspørge i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Én af foreningens strategiske indsatser er at sætte fokus på det lokale ejerskab til vandforsyningen, da ejerskab og nærhed til drikkevandet gør en forskel. Det er derfor en oplagt mulighed for foreningens medlemmer at benytte det forestående kommunalvalg til at få lokale politikere og borgere til at interessere sig for deres drikkevand.

Til brug for det godkendte landsbestyrelsen et oplæg til en kampagne, hvor der skal udvikles værktøjer (tekster, video og billeder), så det bliver nemt for medlemmerne at være aktive i den lokale debat og for eksempel til vælgermøder, i lokalpressen og i kommunikationen med forbrugerne. Alle værktøjer bliver tilgængelige på et kampagnesite på Danske Vandværkers hjemmeside.

Følg med i foreningens medier hvor der kommer meget mere om den forestående kampagne.