Gå til indhold

Landsbestyrelsesmøde 5. februar 2022

Årets første møde i landsbestyrelsen blev afholdt som et fysisk møde den 5. februar 2022 i forlængelse af en workshop om BNBO for foreningens repræsentantskab.

BNBO

Landsbestyrelsen følger arbejdet med BNBO meget tæt, og fremdriften i arbejdet med indgåelse af de frivillige aftaler. Der lyder derfor en opfordring fra landsbestyrelsen til vandværkerne om at benytte sig af muligheden for at hente hjælp hos sekretariatets rådgivere og deltage i de kurser og arrangementer, der udbydes om BNBO. Det er nu, der skal handles, hvis målet skal indfries.

Se mere om BNBO her på hjemmesiden.

Revision af Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

I Danske Vandværkers strategi ”Fællesskab om drikkevandet” er der under det strategiske spor ”Opbakning til forbrugereje” et strategisk mål, der lyder:

”Minimum 75 pct. af vandværkerne følger ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” og har gennemført bestyrelsesevaluering. Desuden er antallet af deltagere på bestyrelseskursus øget med 200 årligt. Der er også kommet større mangfoldighed i vandværkernes bestyrelser, målt på især kønsfordeling og det samlede aldersgennemsnit.”

Dette mål skal indfries inden 2025, og det er derfor vigtigt, at bestyrelserne ude i vandværkerne begynder at bruge kodeks som et værktøj til at lave bestyrelsesevaluering.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde blev til i et samarbejde mellem Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme og blev lanceret i 2018. Da kodekset udkom, blev det aftalt, at kodekset skulle tages op til revision efter cirka tre år. Meget er sket siden da. Nye emner og opmærksomhedspunkter er kommet til, som er vigtige for en bestyrelse i en forbrugerejet vandforsyning at have sig for øje. Desuden er der siden udgivelsen draget en masse erfaringer hos de vandværker, der benytter kodekset. Der er derfor et behov for at opdatere det nuværende kodeks.

En arbejdsgruppe/referencegruppe bestående af repræsentanter fra både Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme vil nu påbegynde arbejdet med at revidere Kodeks for godt bestyrelsesarbejde. En opdateret version af kodekset forventes at ligge klar i slutningen af året.

Læs mere om kodekset og find værktøjer