Gå til indhold

Landsbestyrelsesmøde 25. maj 2021

Årets tredje møde i landsbestyrelsen blev holdt den 25. maj 2021 og gennemført digitalt.

Politisk holdning til blødgøring

Blødgøring er et varmt emne i vandsektoren for tiden, men det er også et emne, der er mange forskellige holdninger til. Derfor drøftede landsbestyrelsen foreningens politiske holdning til blødgøring. Der var enighed om, at der skal værnes om det gode vand.

Konklusionen blev, at hvis der skal blødgøres, skal det være på et centralt anlæg med tilknytning af folk, der ved noget om området. Det er desuden vigtigt, at vandværket trækker på ekstern hjælp, inden der træffes beslutning om blødgøring. Foreningen vil udarbejde en vejledning med de spørgsmål, vandværkets bestyrelse bør forholde sig til, inden en beslutning træffes, men også udarbejde kommunikationsmateriale, der kan bruges til forbrugerne om installation af blødgøringsanlæg i husstanden.

Koncept for uddeling af Årets Vandværkspris

Én af de vedtagne strategiske indsatser for 2021 er at udvikle et koncept for uddeling af en vandværkspris, hvis formål er at fremhæve og synliggøre det ekstraordinære vandværksarbejde. Landsbestyrelsen godkendte et forslag til model for uddeling af prisen herunder blandt andet tildelingskriterier, sammensætning af jury og tidspunkt for prisoverrækkelse.

Når den endelige model ligger klar, vil du få mere information om, hvordan der vil kunne indstilles kandidater til prisen og senere hen, hvordan der kan stemmes.

Projekt ”Samarbejdende Cybersikkerhed”

Landsbestyrelsen drøftede model for idriftsættelse af den it-sikkerhedsløsning, der er udviklet i projektet, og ser cybersikkerhed som en større udfordring for vandsektoren, som vil få meget mere fokus i fremtiden. Der var derfor opbakning til, at der arbejdes videre med en brancheløsning.