Gå til indhold

Landsbestyrelsesmøde 2. oktober 2021

Årets femte møde i landsbestyrelsen blev holdt den 2. oktober 2021 og blev afholdt som et fysisk møde.

Valg af næstformand

I ulige år skal landsbestyrelsen vælge en næstformand. Næstformand, Søren Hvilshøj fra Region Øst, genopstillede til posten og blev uden modkandidater genvalgt.

Styrkelse af BNBO-rådgivningen overfor medlemmerne

BNBO har været det helt store samtaleemne i 2021, og bliver det også de næste år. Det er oplevelsen hos både landsbestyrelsen og sekretariatets rådgivere, at BNBO-området og håndtering af dette fylder rigtig meget hos foreningens medlemmer. Der var opbakning i landsbestyrelsen efter input fra regionsbestyrelserne til, at området skal forstærkes, da BNBO-arbejdet gerne skal have større fremdrift, og at det er en ekstraordinær opgave, der skal håndteres.

Derfor blev det besluttet, at foreningen skal styrke sin rådgivning på BNBO-området for at støtte medlemmerne bedst muligt. Det betyder, at medlemsservicen udvides fra at være generel rådgivning til også at kunne omfatte konkret rådgivning, der er målrettet de forhold og den situation, det enkelte vandværk har.

Desuden udvides kommunikationen og kursusaktiviteten overfor medlemmerne om BNBO. Tiltagene bliver løbende meldt ud til medlemmerne via foreningens medlemsblad, på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.

Find viden om BNBO bl.a. gode råd til forhandling og skabeloner til aftaler her på hjemmesiden.

Se vores kursusudbud under “Arrangementer”

Strategiske indsatser frem mod 2025

Over de næste år skal foreningen arbejde med forskellige strategiske indsatser, som tilsammen skal være med til at indfri de mål, der er opstillet i foreningens strategi ”Fællesskab om drikkevandet”. Landsbestyrelsen godkendte en plan for hvilke indsatser, der skal gennemføres i strategiens leveår frem mod 2025. I første omgang er hovedfokus dog på indsatser i 2022. 

Læs foreningens strategi

Repræsentantskabsmøde den 14. november 2021

Landsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden og program for møde i Repræsentantskabet den 14. november 2021, hvor godkendelse af budget og kontingent for 2022 er hovedemne på dagsordenen. Derudover er både status på arbejdet med dette års strategiske indsatser samt strategiske indsatser for det kommende år også en del af mødeprogrammet.