Gå til indhold

Vi trænger at drøfte på et fagligt grundlag

Replik af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker er bragt i WaterTech, 28. april 2023

Vi trænger i den grad til at drøfte rent vand og moderne landbrug på et fagligt baseret grundlag

I sidste uge skrev Bæredygtigt Landbrug et længere indlæg på WaterTech: Landbruget og det rene vand. I Danske Vandværker vil vi først og fremmest gerne kvittere for et konstruktivt indlæg i debatten.

Der er ingen tvivl om, at vi kan have forskellige opfattelser af, hvad der er den rigtige vej at gå i forhold til at sikre det rene drikkevand.

Men vi er helt enige i, at vi i den grad trænger til at tale sagligt sammen på et fagligt baseret grundlag.

For os er moderne landbrugsproduktion og rent vand ikke nødvendigvis hinandens modsætninger. Et solidt vidensgrundlag bør gå forrest og sætte rammen for sameksistensen af rent vand og landbrugets produktion.

Her skal vi tage højde for blandt andet jordbundsforhold, grundvandsdannende oplande og anvendelsen af bekæmpelsesmidler på landbrugsjorden ud fra et fagligt oplyst grundlag.

Men selvom VAP er et vigtigt element, som har forbedret godkendelsesproceduren for anvendelse af pesticider, fanger testmarkerne trods alt ikke alt.

I Danske Vandværker er vi derfor også glade for Miljøstyrelsens grundvandsovervågning – GRUMO – og de vigtige resultater, som massescreeningerne har vist. Derfor skal vi også fortsætte med for at sikre vidensopbygning og grundvandsovervågning.

En anden væsentlig pointe i Bæredygtigt Landbrugs indlæg er, at vi ikke snævert skal rette fokus på landbrugets anvendelse af pesticider, når vi taler om, at det rene vand skal skærmes mod forurening med miljøfremmede stoffer. Også forurenende stoffer fra industrien skal under luppen, når vi skal sikre fremtidens drikkevand.

For Danske Vandværker er det netop et bredt fokus og en klar prioritering mellem alle skadelige kemikalier, der er væsentligt. Her er det afgørende, at også udledninger fra industrien bliver underlagt regulering i forhold til anvendelse, omfang og sundhed.

I Danske Vandværker har vi fokus på, at brugen af bekæmpelsesmidler nær grundvandsdannende oplande skal begrænses – uanset om forureneren er landbruget, industrien, private haveejere, kommunerne eller andre.

Det handler først og fremmest om, hvad der truer vores grundvand – og ikke at skyde på enkelte brancher eller industrier. Vi skal dykke ned i problemstillingerne og samle viden for at kunne prioritere indsatserne klogt. Hvis vi samarbejder på tværs, så har vi fuld tillid til, at vi kan mødes i en konstruktiv dialog om, hvordan vi bedst muligt finder de gode og holdbare løsninger for vores grundvand og sætter ind de steder, hvor vi kan sikre den bedste beskyttelse.

Udgivet 28. apr. 2023