Gå til indhold

Vandets Dag: Åbent brev til Folketingsmedlemmer

Kære medlemmer af Folketinget

Glædelig Vandets Dag

Den 22. marts giver hvert år anledning til at gøre status over vores drikkevand, for der er det nemlig FN’s internationale vanddag. Alle har ret til rent drikkevand, og skal vandværkerne kunne blive ved med at levere godt vand til befolkningens haner, er det nødvendigt at beskytte vores grundvand bedre. I vandsektoren mener vi, at vi bør gøre grundvandsdannende arealer i indvindingsområderne fri for sprøjtemidler og andre kemikalier, hvis vi vil sikre vores drikkevand.

Fremtidens drikkevand er truet

Vores grundvand lider under forurening. Over 60 procent af alle aktive, undersøgte vandboringer indeholder rester af forskellige kemikalier. Og i undersøgelser af det terrænnære grundvand er der fundet pesticidrester i 72 procent af boringerne, og i 39 procent var prøverne over grænseværdien. Siden 1999 er hele 227 boringer sløjfet på grund af pesticider. Det giver udfordringer til vandværkernes arbejde med at forsyne danskerne med rent drikkevand, derfor er der brug for at beskytte vores drikkevandsressource bedre dér, hvor grundvandet dannes.

I Hjørring Vandselskab har man lavet en præcis kortlægning af de områder, der som minimum skal opkøbes for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af selskabets vandboringer, og der er tale om cirka 1,2 procent af landbrugsarealet i kommunen. Grundvandet kan beskyttes ved at omlægge til skov, økologisk drift eller åbne naturområder med fokus på biodiversitet. Andre steder i landet kan der være tale om en større procentdel, men vi taler i mange tilfælde om begrænsede arealer.

Penge på finansloven er et skridt i den rigtige retning

Men hvem skal betale for drikkevandsbeskyttelsen? Ja, det kommer borgerne til på den ene eller anden måde. Staten må træde til for at hjælpe med penge og lovgivning for at sikre opkøb af arealer.

Det er meget glædeligt, at der på finansloven er sat penge af til en drikkevandsfond, men pengene er alt for få til at gøre en forskel på den lange bane. Derfor må Folketinget påtage sig sit ansvar og hurtigst muligt sikre både lovgivning, midler og penge. Det bliver heldigvis en overkommelig regning for den enkelte forbruger – og langt billigere i det lange løb end at skulle rense vandet.

Det haster med at få kortlagt og beskyttet de arealer mod forurening, hvor det meste af vores drikkevand dannes. Alle har ret til rent vand, så lad os komme i gang med at sikre danskerne rent drikkevand nu og i fremtiden!

Venlig hilsen

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA og Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

Udgivet 22. mar. 2022