Gå til indhold

Vandet skal frem, hvis uheldet rammer

Af Susan Münster. Debatindlægget er bragt i EnergySupply den 30. august 2023

Vandværkerne står for en del af den kritiske infrastruktur. Derfor er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre i krisesituationer. Og ikke mindst, hvem der har ansvaret, og hvordan rollerne er fordelt mellem myndigheder og vandværker.

Som mange andre brancher er digitaliseringen også en del af vandværkernes virkelighed. Det giver en række fordele, men gør også, at man er nødt til at have en plan for it-sikkerhed. I forbindelse med regeringens nationale strategi for cybersikkerhed har man inden for de enkelte sektorer udarbejdet sektorvise cyberstrategier, som nu skal ud at virke i praksis.

Også hos vandværkerne skal fokus, interesse og kompetencer styrkes i forhold til cybersikkerhed. Danske Vandværker har bidraget til den strategi, der er udarbejdet for vandbranchen, og i forlængelse af strategien er der nedsat en task force, som nu arbejder med udfoldelsen.

For at sikre at strategien kommer ud at leve, er det afgørende, at der kommer et lovkrav om, at alle vandværker udarbejder en beredskabsplan. Det er et vigtigt næste skridt på vejen for at sikre, at alle er beredt, hvis uheldet rammer.

Vigtigt med klar rolle- og ansvarsfordeling

Vandværkerne har rustet sig gennem det seneste år, men samtidig skal både myndigheder og forsyninger arbejde tæt sammen, og det skal sikres, at der er en klar rollefordeling. Med både et NIS2- og et CER-direktiv på vej, som stiller krav til it-sikkerhed og fysisk sikring, er det kun endnu vigtigere at få afklaret rolle- og ansvarsfordeling i forhold til beredskabssituationen og forpligte vandværkerne til at have en beredskabsplan.

Det er også vigtigt, at der kommer nogle fælles udmeldinger især til udsatte forbrugere, hvis der opstår en nødsituation uden vand i en periode. Sidste år meldte Energistyrelsen ud, at der kan ske kontrollerede strømafbrydelser, de såkaldte brownouts, på grund af generelle energiudfordringer, ikke mindst i kølvandet på krigen i Ukraine. Det satte ekstra fokus på vandværkernes beredskab – både specifikt i forhold til elforsyning, men også generelt, og kræver tæt myndighedssamarbejde.

Når der er tale om sådanne nationale trusler og hændelser er det Miljøstyrelsen, der har beredskabsområdet og skal koordinere med kommuner og vandværker.

Hvis uheldet er ude

Krigen i Ukraine satte sidste efterår en lavine af afledte effekter i gang. Elpriserne tog på himmelflugt, usikkerheden eksploderede, og risikoen for forskellige hackerangreb steg. Det var på mange måder en giftig cocktail, som understregede behovet for at være så godt forberedt, som overhovedet muligt, hvis uheldet på den ene eller anden måde skulle ramme.

Derfor har vi i Danske Vandværker også haft ekstra stort fokus på beredskab i det seneste år. Blandt andet ved at få beredskab ind i kodekset for det gode bestyrelsesarbejde med en opfordring til, at emnet løbende er på bestyrelsernes dagsorden.

Heldigvis er den danske vandforsyning med sin decentrale struktur relativt robust, forstået på den måde, at et uheld ét sted ikke lægger hele systemet ned. Og vandværkerne er vant til at arbejde hurtigt og professionelt i de situationer, hvor der sker en forurening af vandet. For vandværkerne er det en æressag at holde antallet af minutter med driftsforstyrrelser på et minimum.

Behov for tæt dialog med kommunen

Det er i dag den enkelte kommunes ansvar, at der er udarbejdet en beredskabsplan for vand. Planen er vandværkernes arbejdsværktøj til hurtigt at komme tilbage til normal drift efter en uregelmæssig hændelse.

Fordi vandværker og kommunerne altid arbejder sammen i en beredskabssituation, er det klogt at vandværkets beredskabsplan bliver lavet i samarbejde med kommunen, så indsatserne supplerer hinanden. Det er helt afgørende, at der er entydig ansvars- og rollefordeling, så det står klart, hvad kommunen gør, og hvad der er op til vandværket. Det er også vigtigt, at kommunen tager ansvar, hvis en hændelse rammer flere vandværker.

Samtidig kan vandværker styrke deres beredskab gennem samarbejde med andre vandværker, fordi forsyning og kapacitet i en nødsituation ofte kræver, at vandværkerne hjælper hinanden. Gennem regelmæssige beredskabsøvelser sikres også, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis uheldet skulle være ude.

Med en gennemarbejdet beredskabsplan i hånden har vandværkerne en køreplan for, hvordan man griber tingene an i en krisesituation.

Udgivet 30. aug. 2023