Gå til indhold

Værktøjer til godt bestyrelsesarbejde skaber overblik

Frejlev Vand ligger nogle kilometer syd for Aalborg. John Mandrup Nielsen er formand på vandværket, som har 1.180 forbrugere. Vandværket ligger i et område i udvikling, så der kommer løbende nye forbrugere til. Det stiller krav til vandværket, og derfor er formanden glad for at bruge de værktøjer, som foreningen stiller til rådighed.   

I vores bestyrelse bruger vi i høj grad Kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Det er faktisk guld værd, og det gør det overskueligt at være en bestyrelse. Det giver os et rigtig godt overblik og sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om vandværket, fortæller John Mandrup Nielsen.  

Som mester, så hans svende 

Formanden har tidligere stiftet bekendtskab med et lignende værktøj, derfor var han ikke i tvivl om, at Danske Vandværkers kodeks skulle afprøves. I første omgang bad han om, at kassereren, som den første, tog på et af Danske Vandværkers kurser. Derefter udfyldte han de hjælpeværktøjer, som ligger på hjemmesiden, og så tog han selv afsted på kursus.  

Man kan jo sige, jeg gik foran som det gode eksempel, lyder det humoristisk fra formanden, som fortsætter: Nu arbejder vi 100 procent efter anbefalingerne i kodeks. Det smarte er, at vi kommer hele vejen rundt om vandværket. Vi har en plan og en strategi, vi har styr på alle de administrative og driftsmæssige ting. Og vi ved alle sammen, hvor vi skal hen. Sidst, men absolut ikke mindst, kender vi alle vores ansvar ved at sidde på en bestyrelsespost. 

Kompetencer er nøgleordet 

En af de ting, som formanden på Frejlev Vand især lægger vægt på, er, at der skal være de rigtige kompetencer til stede i vandværkets bestyrelse. Og siden 2015, hvor John Mandrup Nielsen blev valgt ind, er der løbende blevet skiftet ud i bestyrelsen. 

Det er simpelthen så vigtigt, at alle kan byde ind med noget helt specifikt i forhold til arbejdet. Det er altså ikke nok, at man bare synes, det er hyggeligt at sidde med ved bordet. Man skal have kompetencer med ind i bestyrelseslokalet. Og det er uhyre vigtigt, at man supplerer hinanden, for hvis ikke vi udvikler, så afvikler vi. Vandværks drift tager tid, og kravene til os stiger. Netop derfor er det vigtigt, at vi bruger foreningens værktøjer, for det sparer os for mange problemer ude på vandværkerne, fastslår formanden.  

Digitalisering er en genvej til de unge 

Så meget som overhovedet muligt på vandværket er blevet digitaliseret. Og alt omkring ansvar og drift er blevet beskrevet. Vandværket har også skruet op for sin kommunikation med forbrugerne og benytter sms service, Facebook til oplysning og har naturligvis også en hjemmeside.   

Ejerskab er det vigtigste, og jeg synes, at forbrugerne bliver mere og mere interesserede i vandværket. Og det er altså vores opgave at gøre dem interesserede, det kommer ikke af sig selv. Måske er det også derfor, at vi ikke oplever de store problemer med at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer.  

Vandværket arbejder på, at generalforsamlingen i år bliver både fysisk og digital.  

Jeg tror, at specielt de unge familier er glade for at kunne gå på digitalt, så sparer de jo tid, fastslår formanden, som i øvrigt snart stopper i bestyrelsen, da han flytter fra området.  

Jeg synes i al beskedenhed, at jeg efterlader en fin sammentømret og velarbejdende bestyrelse – også takket være Kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Det eneste, der ærgrer mig lidt er, at jeg ikke har fået et nyt vandværk og en ny boring på plads, men det når jeg desværre ikke siger John Mandrup Nielsen afslutningsvis.

 

Udgivet 20. jan. 2023