Gå til indhold

Tørke presser vandværker: Brug vandet med omtanke

Når mange bruger meget mere vand på samme tid end normalt, presser det vandværkerne.

I den nuværende tørke ser vi flere og flere både store og små vandværker indføre eller varsle vandingsforbud. Det handler ikke om, at vi er ved at løbe tør for grundvand, men helt enkelt om, at vandværkerne skal kunne følge med.

Generelt opfordrer vi til, at man altid sparer på vandet, og at man lytter til sit lokale vandværk, når der bliver varslet eller indført restriktioner på vandforbruget.

Der skal flere år med tørkeperioder til, før vi kan begynde at tale om, at vi ikke fylder lige så meget op i vores grundvandsmagasiner, som vi bruger. Så: Vi har altså grundvand nok. De vandingsforbud eller -anbefalinger, som mange vandværker i de seneste dage er begyndt at udsende, handler om, at de enkelte vandværker skal kunne følge med, når der i en tørkeperiode som nu er langt flere, der vander haven eller fylder badebassinet – og ofte gør det i de samme tidsrum.

Rent drikkevand er 1. prioritet

Når vi fylder badebassinet eller vander haven i en tørke som nu, bruger vi mange flere liter vand end normalt. Det er vandværkerne langt fra gearet til. De er dimensioneret til almindelige husholdningsformål i et givet område. Så når et helt område bruger meget mere vand end normalt på samme tid, presser det vandværkerne. Vandværkerne kan svært at følge med efterspørgslen. Og det vil altid være vandværkernes prioritet at levere nok vand til drikkevand frem for til havevanding eller fornøjelsesformål.

Vandværker kan også opkræve gebyr ved overtrædelse af vandingsforbuddet. Det opkræves for at dække vandværkets udgifter, når vandværket kontrollerer, om forbuddet bliver overholdt. Gebyret skal stå på takstbladet og/eller på vandværkets hjemmeside.

Hjælp os med at spare på vandet

Vandforsyningslovens paragraf 52

Man indfører vandingsforbud for at sikre rent drikkevand. Hvis dit vandværk har varslet eller indført et vandingsforbud, skal du følge deres anbefalinger til, hvad du helt specifikt må bruge vand til – og i hvilke perioder.

Et vandingsforbud kan både blive indført af det lokale vandværk eller af kommunen, som kan pålægge vandværkerne at indføre vandingsforbud.

Når et vandværk eller en kommune indfører vandingsforbud, sker det med henvisning til Vandforsyningslovens paragraf 52, som lyder:

”Almene vandforsyninger kan, når anlæggets drift eller hensynet til vandforekomsterne skønnes at gøre det nødvendigt, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget, herunder med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder.”

“Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge almene vandforsyninger at træffe sådan bestemmelse.”

Udgivet 16. jun. 2023