Gå til indhold

Tid til at handle på dobbelt krise for vores vand

I slutningen af sidste uge sendte Danske Regioner et drikkevandsudspil til miljøminister Magnus Heunicke med fokus på, at drikkevandet er under pres fra to sider: Dels af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i vandet, dels på grund af overforbrug af vand i over en femtedel af landet. Denne dobbelte krise for grundvandet kalder på handling, hvis vi også vil sikre rent drikkevand til de kommende generationer.

Og i denne uge blev den årlige statusrapport fra Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) også offentliggjort. Den viser, at mere end hver anden drikkevandsboring i Danmark er forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer, mens der i mere end hver tiende drikkevandsboring er fund over grænseværdien.

Når både overforbrug og forurening truer vores grundvand, understreger det behovet for handling her-og-nu, hvis vi skal sikre drikkevandet nu og i fremtiden.

Selv om det er muligt at rense langt det meste drikkevand for uønskede stoffer, men det bør ikke blive en sovepude i forhold til at sikre det rene grund- og drikkevand.

Som Danske Vandværkers direktør Susan Münster fremhævede i Jyllands-Posten, så er der også udfordringer ved at skulle rense drikkevandet:

“Når man fjerner de forurenede stoffer, fjerner man nemlig også nogle af de gode mineraler og salte i vandet”, forklarer hun.

Danske Vandværker arbejder fortsat aktivt på at få sat de store udfordringer på den politiske dagsorden, så vi kan få sammenhængende løsninger på de mange komplekse problemer. Blandt andet når vi skal bruge vand til både drikkevand, industri, markvanding og produktion af grøn energi. Og når forskellige forureninger fra blandt andet forurenet jord også vil udfordre fremtidens vandforsyning.

Den nye BNBO-lov blev fremsat i Folketinget i går, og den slår fast, at hvis parterne ikke bliver enige frivilligt, så skal kommunerne at skride ind og forbyde brug af sprøjtemidler nær drikkevandsboringer. Det er utvivlsomt et skridt i den rigtige retning. Men der er behov for at beskytte langt større arealer i grundvandsparker og for at finde kloge løsninger på tværs af de mange udfordringer, der truer vores grund- og drikkevand.

Her kan du læse mere

Udgivet 01. mar. 2024