Gå til indhold

Seksuel chikane skal være fortid i forsyningsbranchen

Vi skal sikre ordentlighed både i bestyrelseslokalet og på vandværkerne


Når op mod hver fjerde i vand-, kloak- og affaldsbranchen oplever uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på arbejdspladsen, er der behov for handling. Alle har krav på en ordentlig behandling på arbejdspladsen, mener Danske Vandværker.

Den seneste rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at op mod 24,6 pct. af ansatte inden for vand-, kloak- og affaldsbranchen har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane minimum én gang de seneste 12 måneder.

Det er stærkt bekymrende, når så mange mænd og kvinder oplever krænkelser eller upassende adfærd på deres arbejdsplads. Det har vi alle et ansvar for at reagere på og gøre noget ved.

Undersøgelsen peger på, at det både er mænd og kvinder, der oplever uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på arbejdspladsen. Det kan derfor ikke koges ned til et mere traditionelt fokus på, at vand-, kloak- og affaldsbranchen beskæftiger flere mænd end kvinder, og at de kvinder, der er ansat, derfor kan være mere eksponeret for en kønsspecifik arbejdskultur.

Nødvendige redskaber og kanaler


Rapporten siger ikke noget om, om eller i hvilket omfang der opleves uønsket seksuel opmærksomhed på landets vandværker. Men uanset, hvor det foregår, mener vi i Danske Vandværker, at bestyrelseslokalet og arbejdspladsen skal være steder, hvor medlemmer og ansatte føler sig godt og ordentligt behandlet – uanset køn, etnicitet og status.

Det handler derfor i høj grad om, at de nødvendige redskaber og kanaler er tydelige og tilgængelige, når der opstår situationer, som opleves utrygge og krænkende for den enkelte. Og at der er klare rammer for ordentlig opførsel på den enkelte arbejdsplads, samt at man som bestyrelse har det tydeligt skrevet ind i sin forretningsorden for eksempel som en del af et værdisæt.

Som brancheorganisation for de demokratisk ejede vandværker i Danmark er vores medlemsskare typisk små arbejdspladser med få ansatte. Mange medlemmer klarer sig med en bestyrelse og en række steder med frivillig arbejdskraft eller en ansat vandværksbestyrer, som godt kan være én fra bestyrelsen, mens de store vandværker i vores medlemskreds er daglig arbejdsplads for maksimalt 10-12 ansatte.

Bedst mulige rammer


Uønsket seksuel opmærksomhed og chikane på arbejdspladsen er ikke et område, der hidtil har været på dagsordenen for os som organisation. Vi har ikke fået henvendelser om emnet eller er blevet gjort opmærksomme på konkrete sager fra vores medlemmer. Måske kan det skyldes, at vandværksbestyrelserne traditionelt har været meget homogent sammensat

Men selv om vi ikke er bekendt med hverken verserende eller tidligere sager, er det et område, som bør have vores opmærksomhed. Vi ønsker, at vandværkerne skal være trygge arbejdspladser, og at bestyrelseslokalerne skal være for alle, der vil lægge deres dyrebare tid og kræfter i at arbejde for vores drikkevand. Derfor skal vi også bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for ordentlighed og tydelige handlingsanvisninger, hvis noget ikke er, som det bør være.

Vi har netop sammen med Dansk Fjernvarme opdateret vores fælles Kodeks for godt bestyrelsesarbejde. En del af kodeks er en anbefaling om, at bestyrelsen gennemfører en bestyrelsesevaluering med passende frekvens. Et relevant punkt kunne være, at man adresserer uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Det er et af de skridt, vi kan tage for at sikre det nødvendige fokus på emnet.

Derudover kunne det også være en drøftelse værd, hvordan demokratisk ejede vandværker kan implementere whistleblower-ordninger for ansatte gennem eksterne ressourcer som f.eks. revisor, advokat eller andre betroede, hvis arbejdspladsen ikke er stor nok til at have sit eget internt velfungerende system. Hovedsagen er, at alle kan gå trygt på arbejde.

Udgivet 08. jun. 2023