Gå til indhold

Politikudspil: Sådan sikrer vi vores drikkevand

Danske Vandværker har opstillet en fem punkts-plan for beskyttelse af vores drikkevand, som også kan være med til at udvikle Danmark som grønt foregangsland for vandteknologiske løsninger.

Fire overordnede anbefalinger 

Flerdobling af beskyttet areal til drikkevand – etablering af grundvandsparker

Danmark har brug for en samlet plan for beskyttelse af vores drikkevand, fordi der bliver fundet flere og flere forurenende stoffer i grund-og drikkevandet. Målet er en flerdobling af vores arealer til grundvandsbeskyttelse, så vi sikrer rent drikkevand, også til kommende generationer.

Fem punkts-plan

1: En bred beskyttelsesindsats – etablering af grundvandsparker

2: En national strategi og handlingsplan for PFAS

3: En bæredygtig og effektiv udnyttelse af vores vandressource – tænk drikkevand, miljø og klima sammen

4: Mere forskning i vandteknologi og vandrensning

5: Bevar forbrugerejeskab

Effektiv og klimavenlig udnyttelse af vores vandressourcer

Vi risikerer på sigt at blive udfordret på vores grund- og drikkevandsressource på grund af klimaforandringer, byudvikling og befolkningsvækst. Selvom der i Danmark er langt til den massive mangel på vand, man ser i andre dele af verden, er vores vandressource så dyrebar, at det er vigtigt, vi udnytter den på en bæredygtig måde.

Investeringer i vand skal sikre job og velfærd

Går vi går forrest for drikkevandet, baner vi også vej for, at danske virksomheder udvikler nye teknologiske løsninger, som kan eksporteres til Europa, USA og andre dele af verden, hvor rent vand i tilstrækkelige mængder kun er noget, man kan drømme om. Vandforsyninger og industrien skal spille tæt sammen.

Bevar det demokratiske ejerskab til drikkevandet – og hyld det lokale engagement og ansvar

Dansk drikkevandsforsyning er baseret på en decentral model med både små og store forsyninger. De mange forbrugerejede vandværker skaber lokalt engagement, og en effektiv og omkostningsbevidst forsyningsstruktur, når forbrugerne selv har indflydelse på de beslutninger, der træffes. Den model vil vi gerne styrke og bevare.

Udgivet 03. okt. 2022