Gå til indhold

PFAS: Vi har kun set toppen af isbjerget

PFAS-problemet vokser sig større i naturen og for os mennesker. Det kalder på her og nu-handling både nationalt og på EU-plan, hvis skaderne skal begrænses.

De første uger af 2023 har PFAS fyldt mere og mere i medierne, og vi har hørt foruroligende nyheder om PFAS i havskum, græsprøver, grundvand, private haver og køer – overalt, fristes man til at sige. Udfordringerne med PFAS er ikke afgrænset til vandsektoren, men er et centralt og akut problem, som vedrører flere sektorer og en lang række offentlige og private aktører. PFAS-stofferne, der også er kendt som evighedskemikalier, er skadelige for både mennesker og miljø, herunder grundvandet, og samtidig kender vi ikke problemernes fulde omfang endnu.

Forhøjede fund af PFAS-stoffer har været årsag til lukning af flere drikkevandsboringer, og det er sandsynligvis ikke sidste gang, vi står over for den type udfordringer. Derfor kommer vi heller ikke uden om at skulle rense for PFAS fremover.

En vigtig prioritet for regeringen

For at sikre miljøet og fremtidens drikkevand er det vigtigt at få samlet alle relevante aktører om bordet, ellers kommer vi ikke i mål. Heldigvis lader det til, at dagsordenen også optager den nye SVM-regering, der i sit regeringsgrundlag har lovet at levere en handlingsplan for, hvordan vi kommer de skadelige stoffer til livs.

Og miljøminister Magnus Heunicke har øje for de særlige udfordringer, som PFAS betyder for grundvandet.

I uge 3 understregede miljøministeren, at der skal handles på PFAS-udfordringen, og at Danmark på nogle områder skal gå foran, så vi ikke skal vente på et generelt forbud i EU. Samtidig understregede ministeren, at det ikke er helt enkelt at lave et dansk PFAS-forbud, fordi det skal balanceres i forhold til både juridiske og tekniske hensyn.

Svar fra ministeren

I et fælles brev til Danske Vandværker, DANVA og Landbrug og Fødevarer, skriver ministeren, at der ikke skal herske tvivl om, at rent drikkevand er en vigtig prioritet for regeringen. I Danske Vandværker ser vi frem til dialogen med den nye minister, og til at vi i fællesskab med andre relevante parter kan sætte skub i en handlingsplan for PFAS.

PFAS kender ingen grænser

Danske Regioner er i gang med at teste mere end 16.000 grunde for PFAS-forurening og efterlyser lige som vandsektoren, at den bebudede nationale handlingsplan kommer hurtigst muligt – og at der følger både økonomi og ressourcer med: Ud af de mere end 16.000 grunde har regionerne testet 1500 siden 2015, så der er lang vej igen, før man har et overblik over forureningens egentlige omfang.

Udfordringen med PFAS er så akut, at vi parallelt med, at der handles her og nu på nationalt plan også skal arbejde på den store europæiske klinge for et forbud. For PFAS stopper ikke ved grænseovergangene.

Fakta

Alt tyder på, at PFAS ikke kan afgrænses til fortidens synder: Der er identificeret op imod 12.000 PFAS-stoffer, som bruges til produktion og anvendelse af industrielt udstyr og produkter til professionelle og forbrugere. Indtil videre er kun to forbudt.


Derfor bifalder Danske Vandværker det samlede forslag fra myndighederne i Danmark, Tyskland, Holland, Sverige og Norge om at begrænse brugen af PFAS i EU.


Forslaget er i denne uge sendt til Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, og hvis det går i gennem, skal Kommissionen i samarbejde med de øvrige EU-institutioner tage stilling til en eventuel begrænsning af PFAS i EU-regi.

Udgivet 20. jan. 2023