Gå til indhold

Økologi og rent drikkevand går hånd i hånd

Debatindlægget af Susan Münster, direktør i Danske Vandværker og Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening, er bragt på Altinget.dk  

Økologien hjælper vores grundvand. Men økologi kan bruges meget mere aktivt og målrettet i arbejdet for at sikre rent drikkevand, der er fri for pesticidrester. Det viser erfaringer fra over 30 kommuner, hvor Økologisk Landsforening og kommunen har tilbudt gratis økologisk omlægningstjek til landmænd i de kritiske drikkevandsarealer.

I en tillægsaftale til Pesticidforliget blev der i januar 2019 afsat en million kroner til dette samarbejde, men samtidig forsvinder de tre til fire millioner kroner årligt, som tidligere har finansieret indsatsen. Der er behov for handling i årets finanslovsforhandlinger, hvis denne effektive indsats for rent drikkevand skal fastholdes.

Danske Vandværker og Økologisk Landsforening foreslår en udvidelse af indsatsen. Omlægning til økologi er et effektivt redskab, når vi vil beskytte vores grundvand mod pesticidrester. En bevilling på fem millioner kroner årligt i perioden fra 2020 til 2023 vil muliggøre en langsigtet og målrettet indsats, som udnytter omlægning til økologi i arbejdet for det rene, danske drikkevand.

Mere økologi på regeringens menukort

En omlægning af en del af de ca. 200.000 ha. landbrugsjord i de mest kritiske vandindvindingsområder vil i høj grad også bidrage til regeringens mål om fordobling af det økologiske areal i Danmark. Der er 280.000 ha. økologi i Danmark i dag. Regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal er sød musik i ørerne hos både Økologisk Landsforening og vandværkernes brancheorganisation, Danske Vandværker. For vi er ikke i tvivl om, at pengene vil komme danskernes drikkevand til gode.

Et frivilligt tilbud til landmænd

I modsætning til forbud og ekspropriation er omlægningstjek et frivilligt tilbud til landmænd. På én dag får landmanden overblik over, hvordan gården vil kunne fungere som en økologisk bedrift. Myter aflives, og udfordringer drøftes. Tanken om omlægning skal derefter modne, men evaluering af de seneste to kommuner, Aalborg og Aarhus, viser, at 40 til 50 procent af de landmænd, som har fået et omlægningstjek, tilkendegiver, at de er positivt indstillede over for omlægning til økologi inden for et til to år. Og de resultater er meget typiske.

Indsatsen bør optrappes

Vores mål er, at alle landmænd med dyrkningsjord over vores drikkevandsressourcer skal have et tilbud om økologisk omlægningstjek. Desværre bliver de eksisterende midler til økologisk omlægningstjek, under Fonden for Økologisk Landbrug, trappet ned til et rundt nul de næste to år. Det burde være omvendt, vi burde optrappe indsatsen. Det flerårige samarbejde mellem Økologisk Landsforening og 30 af landets kommuner bør intensiveres, og de øvrige 68 kommuner bør have mulighed for at være med.

Langsigtede indsats er godt for vand og landbrug

Beregninger viser, at fem millioner kroner årligt vil række til omkring 500 omlægningstjek, hvilket vil føre til mere økologi, som vil beskytte vores grundvand. Det vil være en målrettet og effektiv indsats til gavn for danskernes drikkevand. Og udover at fremme omlægningen af flere arealer til økologi til gavn for natur og dyrevelfærd, vil det også sikre, at flere landmænd kan udnytte de muligheder, der ligger i et økologimarked i rivende vækst – både nationalt og internationalt.

Udgivet 27. sep. 2019