Gå til indhold

Nye regler for kontrol af regulativer og takster på vej

En ændring af vandforsyningsloven og en ny bekendtgørelse skal sikre effektiv kontrol med om vandværket lever op til reglerne for fastsættelse og brug af regulativ og takstblad.

Bekendtgørelsen skal desuden sikre forbrugernes interesse i gennemsigtighed ved opkrævning af takster og brug af regulativ.

Lovændring og bekendtgørelse er i høring frem til 21. august 2022.

Bekendtgørelsen fastslår, at et regulativ skal indeholde:

  • Nærmere betingelser i forhold til selskabets forsyningspligt
  • Forbrugernes ret til forsyning
  • Diverse vilkår om opkrævning af bidrag.

Kommunen har hidtil altid skullet godkende vandværkets regulativ og eventuelle ændringer heri.

Med den nye bekendtgørelse skal vandværket, hvis ændringen ikke vedrører betalingsregler eller miljø- og forsyningsregler i vandforsyningsloven, blot informere kommunen om ændringen, hvorefter kommunen har fire uger til eventuelt at gøre indsigelse.

Anlægs- og driftsbidrag

For at få godkendt anlægs- og driftsbidrag skal vandværket indsende en række dokumenter for eksempel regnskab, budget- og likviditetsoversigt, investeringsbudget og oplysninger om overholdelse af kravet om balance mellem indtægter og udgifter.

Desuden skal bidragene være fastsat i overensstemmelse med reglerne i vandforsyningsloven, regulativ og denne bekendtgørelse.

Kommunen kan påbyde vandværket at indsende yderligere oplysninger i forbindelse med godkendelse af regulativ eller anlægs- og driftsbidrag.

Endelig kan vandbranchens organisationer selv udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af bidrag, takster, regulativer til den eller de myndigheder, der så skal godkendes af de ansvarlige myndigheder senest otte uger før udstedelse.

De nye regler gælder først fra den 1. januar 2024. Reglerne om renter og gebyrer skal fremgå af regulativet, som først træder i kraft fra den 1. januar 2026.

Bekendtgørelsen omfatter også nye regler for spildevandsselskaber, som ikke er omtalt her.

Udgivet 01. jul. 2022