Gå til indhold

Ny rapport: Hvor er de unge i medlemsdemokratiet?

Tænketanken Demokratisk Erhverv har undersøgt, i hvor høj grad unge kender til og engagerer sig i medlemsdemokratiet.

Næsten alle danskere er medejer af en eller flere demokratiske virksomheder. Som medejer af en demokratisk virksomhed – som eksempelvis et vandværk – kan man deltage, stille op til bestyrelser, råd og repræsentantskaber samt få demokratisk indflydelse på vigtige samfundsforhold.


En ny undersøgelse fra Tænketanken Demokratisk Erhverv viser, at unge halter markant efter de ældre generationer, når det kommer til engagement i medlemsdemokratiet, men også i forhold til deres kendskab til (og viden om) den særlige ejer- og styreform. Det tyder på, at hvis demokratiske virksomheder skal lykkes med at få unge med ombord, så kræver det en særlig indsats.

”Gennemsnitsalderen er høj og stigende i mange besluttende forsamlinger i demokratiske virksomheder. Desuden engagerer for få unge sig. Det er et problem. Uden yngre i demokratiske virksomheders besluttende forsamlinger, risikerer en markant del af dansk erhvervsliv langsomt at blive tappet for nye ideer, innovation og forandringskraft”, siger udviklings- og analysechef i Tænketanken Demokratisk Erhverv Andreas Pinstrup Jørgensen.

En anden form for indsats

Når undersøgelsen viser, at der er dobbelt så stor sandsynlighed for at møde en over 60 år end en under 40 år til en generalforsamling, så er det ifølge Andreas Pinstrup Jørgensen et godt billede på udfordringen:

“Vi står med en af de mest værdidrevne generationer i årtier. Men de kender ikke til deres medlemskab eller de demokratiske virksomheders essens. Tilmed tyder vores tal på, at mange demokratiske virksomheders kommunikation til unge under 40 ikke rammer plet,” siger han og peger på, at mange demokratiske virksomheder prioriterer udvikling af digital kommunikation lavt, mens den yngre målgruppe efterspørger mere af det.

Mange flere unge skal gribe mulighederne

Andreas Pinstrup Jørgensen henviser til, at Demokratisk TalentLAB – et samarbejde mellem Danske Vandværker, Andel, BL, Tænketanken Demokratisk Erhverv og ungeorganisationer – er en af de indsatser, der skal sikre et bæredygtigt generationsskifte i de virksomheder, vi ejer sammen, og få unge ind i beslutningslokalerne.

“Det handler om at tilbyde de unge netværk, kompetenceløft og indflydelse på, hvor Danmark skal bevæge sig hen. Det sker på alle niveauer. Både for dem som allerede er engagerede, og for dem som blot er interesserede”, siger Andreas Pinstrup Jørgensen og fortsætter:

“Sammen med unge og de demokratiske organisationer, skal vi skabe fremtidens, levende medlemsdemokrati. Og så skal vi udbrede forståelsen blandt unge om, hvad værdien af en demokratisk virksomhed er”.

Demokratisk TalentLAB er støttet af Tuborg Fondet og gik i luften i begyndelsen af oktober.

Interesserede unge kan tilmelde sig på talentlab.dk, hvis de vil klædes på til at gribe mulighederne og indflydelsen og engagere sig i medlemsdemokratiet i nogle af Danmarks vigtigste virksomheder.

Om undersøgelsen

Rapportens konklusioner baserer sig på en repræsentativ befolkningsundersøgelse med 1007 besvarelser samt et survey blandt 346 demokratiske virksomheder.

Du kan læse rapporten her

Tre pointer fra undersøgelsen

  • Unge mangler kendskab til demokratiske virksomheder og muligheden for deltagelse. 65 procent af unge mellem 18-39 år ikke kender til deres medlemskab af demokratiske virksomheder.
  • Unge har endnu mere begrænset tid end tidligere.
  • Demokratiske virksomheder er ofte alt for orienterede mod det formelle demokratiske engagement: Møder, repræsentantskaber, generalforsamlinger, kandidatur osv.

Om demokratiske virksomheder

I Danmark findes der omkring 20.000 virksomheder, som styres efter demokratiske principper. Vi kender dem som kooperativer, andelsselskaber og gensidige eller foreningsejede virksomheder. De tegner sig for en tiendedel af landets økonomiske aktivitet og er arbejdsplads for 180.000 lønmodtagere. De er mest udbredte inden for finans, forsyning, bolig og detailhandel.

Udgivet 02. nov. 2023