Gå til indhold

Ny lov er et stort skridt i den rigtige retning

I denne uge gav et flertal i EU’s Ministerråd grønt lys til en ny lov om naturgenopretning.

Den vil betyde, at medlemslandene indfører tiltag for at genskabe ødelagt natur på 20 procent af både landarealer og havområder inden 2030. Og senest i 2050 skal alle økosystemer, der har behov for det, være genoprettet.

Det er positivt, at man i EU er blevet enige om en grøn aftale, som forventeligt vil få positive konsekvenser for landene bredt set.

Og så er vedtagelsen også et stort skridt i den rigtige retning for at fremtidssikre vores drikkevand. Men vi er ikke i mål endnu. Grundvandsbeskyttelsen er ikke sikret med naturgenopretningsloven alene.

Så der er god grund til fortsat at arbejde for bredere grundvandsbeskyttelse i form af grundvandsparker og alle de mange andre indsatser, der beskytter grund- og drikkevandet

Danmark har sammen med de andre medlemslande to år til at komme med nationale planer for, hvordan landene vil bidrage til at nå de fælles mål.

Loven giver dog landbruget mulighed for at standse tiltag, der vurderes som en trussel mod opretholdelsen af en fødevareproduktion, der er tilstrækkelig til at dække EU’s forbrug.

Udgivet 21. jun. 2024