Gå til indhold

Miljøminister: Drikkevandet er vores guld

Det første halve år med en ny miljøminister i stolen er gået, og Danske Vandværker har ved flere lejligheder drøftet udfordringer og løsninger med drikkevandet med miljøminister Magnus Heunicke.

”Det danske drikkevand er vores guld.” Miljøminister Magnus Heunicke var ikke i tvivl, da han på Folkemødet skulle svare på, hvad den vigtigste opgave på miljøområdet i de kommende år drejer sig om – nemlig drikkevandet.

Foto: Johnny Anthon Wichmann

Miljøministeren gæstede Drikkevandsteltet til en snak om v­­­­and på årets Folkemøde, og samtalen var båret frem af både tilsendte spørgsmål fra Danske Vandværkers medlemmer og de mange gæster, der var mødt op på for at stille spørgsmål til ministeren.

Ministeren slog blandt andet fast, at han er varm tilhænger af den danske decentrale struktur med mange lokale vandværker.

”Jeg er helt overbevist om, at det er med til at sikre, at vi har reelt ejerskab – både følelsesmæssigt og reelt. Det vil sige, at vi har et ansvar sammen”, sagde ministeren til de fremmødte.

Han afviste også, at vandbranchen vil blive det næste offer for privatisering.

”Vand er så grundlæggende en ressource, så jeg har svært ved at se nogen som helst gevinster ved en privatisering”, understregede ministeren.

Potentiale i systemeksport
Ministeren pegede på, at han ser et uudnyttet potentiale i, at vandbranchen bliver bedre til at lave systemeksport, så hele organiseringen omkring drikkevandet eksporteres, ikke alene de tekniske produkter.

”Mange andre lande kæmper og kæmper. Vi kan få endnu mere ud af eksporten af vores vandsektor, hvis vi – offentlige og private – arbejder bedre sammen”.

Heunicke kom også ind på den kommende nationale PFAS-handlingsplan. Her satte han en tyk streg under, at han hellere ser en gennemarbejdet plan, der kommer hele vejen rundt, end en plan, der kommer ud i morgen.

”Der er meget, der haster i politik. Med PFAS er der behov for et stærkt, fagligt fundament. PFAS har været et problem i en årrække – nu skal vi lave en ordentlig, grundig plan. Og vi sidder bestemt ikke på hænderne, mens vi venter, vi har for eksempel sat antallet af PFAS-stoffer op, som vandværkerne skal teste vandet for, og vi har taget initiativer i forhold til økologiske æg og havskum. Når vi opdager problemerne, så håndterer vi dem”, udtalte Magnus Heunicke.

Ministeren svarede også på spørgsmål om blandt andet den nye akutplan for BNBO og den fremadrettede indsats for at sikre større områder, hvor grundvandet bliver dannet (grundvandsparker). 

Minister på vandværksbesøg

Folkemødet på Bornholm var ikke første gang i år, ministeren og Danske Vandværker mødtes for at drøfte aktuelle udfordringer og fremtidens drikkevand.

Foto: Bo Nymann

I begyndelsen af marts besøgte miljøministeren Tune Vandværk for at se boringerne og skovstykket, der er opført for at beskytte mod pesticider.

Besøget på Tune Vandværk fungerede som et konkret eksempel på den sammensatte opgave, det er at levere rent drikkevand, og åbnede for en række interessante snakke blandt andet om håndtering af PFAS, BNBO, grøn omstilling og grundvandsparker.

Magnus Heunicke har bevæget sig fra krisehåndtering i Corona-tiden i rollen sundhedsminister til nu at stå i spidsen for miljøministeriet, hvor udfordringerne til tider kan synes lige så akutte.

Her skal konkret handling, klog prioritering og bred aktørinddragelse til for at løse de mange opgaver, som ligger på bordet, når det kommer til at beskytte og sikre fremtidens drikkevand.

I Danske Vandværker ser vi frem til at fortsætte den gode dialog og det konstruktive samarbejde.

Du kan også læse Altinget Miljø, som har set tilbage på miljøministerens første halvår i en analyse (kræver abonnement) –

Udgivet 30. jun. 2023