Gå til indhold

Lovforslag om ændring af bl.a. vandsektor- og vandforsyningslov

Lovforslag om ændring af blandt andet vandsektor- og vandforsyningsloven blev fremsat den 7. februar 2024.

Vandsektorloven

Forslaget til ændret vandsektorlov skal styrke det økonomiske tilsyns analysevirksomhed og monitorering af sektoren med henblik på at bidrage til udviklingen af regulering af sektoren og sikre, at reglerne virker efter hensigten.

Vandforsyningsloven


Ændringerne i vandforsyningsloven har blandt andet til formål at styrke og ensrette den kommunale regulativ- og takstgodkendelse.

Godkendelse af takster og regulativ
Klima-, energi- og forsyningsministeren kan blandt andet udstede regler om, at takster og regulativer på visse betingelser blot skal anmeldes til kommunen, og ikke som nu, hvor de altid skal godkendes.

Lovforslaget giver ministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvilke oplysninger og dokumenter vandværkerne skal fremsende i forbindelse med godkendelse af takster og regulativ. De konkrete krav vil først blive fastlagt i en kommende bekendtgørelse. De overordnede princippet for godkendelse vil forblive uændrede.

Klagemulighed
Vandværkernes muligheder for at klage over kommunens afgørelser vil blive styrket med forslaget. Blandt andet kan der fremover klage over, hvis kommunen afviser at godkende et takstblad.

Hvornår træder de nye regler i kraft?


Det er vores forventning, at bekendtgørelsen vil blive udstedt i løbet af året, og at den vil læne sig meget op ad den vejledning kommunerne i dag anvender.

Du kan læse lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Udgivet 16. feb. 2024