Gå til indhold

Kortlægning sættes i gang

Der er brug for at beskytte flere arealer

I det videre arbejde med grundvandsparker for at beskytte områder ud over de boringsnære beskyttelsesområder sætter regeringen og aftaleparterne nu gang i den bebudede kortlægning af 640.000 hektar.

Med finansiering fra drikkevandsfonden er Fyn udpeget som det første projektområde, der skal bruges som pilotprojekt i 2023. Erfaringerne herfra bliver brugt, når den landsdækkende kortlægning går i gang i 2024.

“Kortlægningen om grundvandsbeskyttelsen og de grundvandsdannende oplande er en helt central indsats for den langsigtede drikkevandsbeskyttelse. Jeg håber, at der i halen af kortlægningen bliver aftalt konkrete indsatser, så vi ikke kun taler om, hvad der er brug for, men også får handlet på vores viden”, siger Susan Münster.

Udgivet 08. jun. 2023