Gå til indhold

Kommunen skal betale PFAS-regning

Har kommunen anmodet vandværket om at udtage ekstra prøver for PFAS, uanset om det er fra jeres boringer, fra vandværket eller ude hos forbrugeren, så kan du fakturere kommunen for omkostningerne dertil.

Sådan lyder bestemmelsen i Drikkevandsbekendtgørelsen § 12 stk. 1. når der er tale om en situation, hvor vandværket, på kommunens foranstaltning, bliver bedt om at udtage nye kontrolmålinger for stoffer, som allerede indgår i vandværkets regulære kontrolprogram, og som der ifølge den gældende Drikkevandsbekendtgørelse, ikke er overskredet.

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, for at vandværket kan fakturere kommunen for omkostningerne til de nye prøver:

  • Kommunen har telefonisk eller via mail kontaktet vandværket og direkte bedt eller anmodet om nye kontrolmålinger for PFAS, ud over det regulære kontrolprogram.
  • Vandværket har ikke nogen aktuel overskridelse af summen for PFAS, som ifølge den gældende Drikkevandsbekendtgørelse er: 0,1 mikrogram/L

Har din kommune kun opfordret til at I tager nye prøver, dvs. ikke direkte bedt eller anmodet om nye prøver, så afholdes udgifterne af vandværket.

Ovenstående begrundes ved, at de skærpede krav til summen for de fire PFAS-stoffer: PFOA, PFNA, PFHxS og PFOS på 2 nanogram/L (0,002 mikrogram/L), først træder i kraft 1. januar 2022.

Udgivet 11. nov. 2021