Gå til indhold

Kodeks passer på jer, mens I skaber værdi

Kirsten Hede har undervist vandværksfolk på Danske Vandværkers kurser, hvor ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde” er blevet foldet ud.

Deltagerne har givet den erfarne programchef på CBS-Executive, der blandt meget andet udvikler og afholder bestyrelsesuddannelser for ledere i forsyningsbranchen, rigtig gode evalueringer.

Selv siger Kirsten Hede: ”Det kodeks I har udarbejdet, og som er målrettet den forbrugerejede del af vand- og varmeforsyningen er relevant, velstruktureret og velunderbygget. Jeg vil sige, at det favner den bredde, der er i Danske Vandværkers medlemskreds – og det er vigtigt, at det er håndgribeligt”.

Kirsten Hede peger på, at der helt generelt er to delelementer i arbejdet med et kodeks, som er vigtige at have sig for øje.

”Som bestyrelsesmedlemmer skal vi sikre en værdiskabelse, og vi skal samtidig passe på os selv, mens vi skaber værdi. Derfor er gennemsigtighed meget vigtig, for vi skal kunne dokumentere overfor forbrugerne, at vi forvalter den tillid og det ansvar, de har givet os, på den rigtige måde. Det er dét, folk interesserer sig for, og dét vi skal stå på mål for. Derfor er et kodeks et godt værktøj”, siger Kirsten Hede.

Habilitet


Habilitet er en af kodeksets anbefalinger og et område, hvor man som enkeltperson kan komme i klemme. Men hvordan gør man et begreb som habilitet operationelt?

”Hvis den lokale VVS’er, der løser opgaver for vandværket, også er svoger til et bestyrelsesmedlem i vandværket, vil min anbefaling være, at det bestyrelsesmedlem, der har familierelationen, erklærer sig inhabil. VVS’eren kan sagtens være kompetent og udføre arbejdet til den rigtige pris, det har intet med det at gøre. Det betyder blot, at et bestemt bestyrelsesmedlem bør erklære sig inhabil, og derfor ikke kan deltage i kontraktforhandlinger eller andet med VVS’eren. Det er én måde, at passe på sig selv i bestyrelsesarbejdet”, siger Kirsten Hede.

Generelt har Kirsten Hede oplevet et stort engagement fra kursisterne på kodeks kurserne, og der har været stor spørgelyst bl.a. om, hvordan man bliver konkret i forhold til kommunikation med forbrugerne og bestyrelsens kompetencer. På kurserne er man kommet rundt om kodeksets 24 anbefalinger, samt hvordan man kan implementere de værktøjer, som understøtter kodeksets anbefalinger.

Nybegynder eller erfaren

”Vi har også talt om spændvidden mellem nybegyndere og erfarne og små og store vandværker. Min pointe er, at det ikke giver mening at lave denne inddeling. Alle kan bidrage med noget værdifuldt uanset forudgående erfaringer. Det er i fællesskabet, at den samlede viden kommer i spil: Det, jeg ved, kan sagtens bringes i spil i fællesskabet”, siger Kirsten Hede og understreger, at alle bestyrelsesmedlemmer kan blive parate til at arbejde efter kodeksets anbefalinger – når først de har kendskab til dem.

Det samme gør sig gældende, når vi taler om, hvor stort et vandværk er. Jeg vil egentlig sige, at det ingen betydning har, netop fordi kodekset er et fleksibelt værktøj”, siger Kirsten Hede.

Følg eller forklar

”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde er et fleksibelt værktøj, der sikrer, at bestyrelserne kommer rundt om forskellige spørgsmål og tager stilling til dem. Kodekset er ikke alt eller intet.

Hvert vandværk kan gøre kodekset til sit eget med udgangspunkt i ”følg eller forklar”-skabelonen. Det er en god overskuelig tjekliste, hvor vandværkets bestyrelser kan angive, om de følger en given anbefaling og i hvor høj grad, ligesom man kan forklare, at der er visse anbefalinger, man ikke arbejder med, fordi de ikke er relevante på det enkelte vandværk”, fortæller Kirsten Hede og fortsætter:

”Jeg plejer at bruge billedet på en to do-liste op til nytår. I nogle familier er man vild med bordbomber, og det skal selvfølgelig med på indkøbslisten. Mange familier har kransekage på indkøbslisten – og de fleste bør have sikkerhedsbriller på listen, osv. Det vigtige er, at vurdere det individuelle behov og få overblik”.

Tendenser i tiden

”Vandforsyning er kritisk infrastruktur, og politikerne interesserer sig mere og mere for, hvordan vores fælles værdier bliver forvaltet. Derfor er det vigtigt, at der er værdiskabelse og gennemsigtighed i de beslutninger, som bestyrelserne træffer.

Det er også vigtigt at vi passer på os selv, når vi forvalter de vigtige samfundsværdier. Og her må jeg bare gentage, at kodeks er et godt værktøj til at dokumentere det arbejde, der foregår i bestyrelserne”, siger Kirsten Hede.

”Min oplevelse er, at livet bliver mere enkelt med et kodeks, og når man følger et årshjul og faste dagsordener, så bliver der mere plads til at fokusere på nogle interessante ting som bl.a. udvikling”, siger Kirsten Hede og slutter af med en tankevækkende betragtning:

”Det er et stort plus, når en branche på frivillig basis tager et kodeks for godt bestyrelsesarbejde til sig. For i kulissen lurer en sandsynlighed for, at politikerne – i takt med at de får mere og mere fokus på forsyningsbranchen – alternativt kunne se relevans i at trække et kodeks ned over hovedet på en hel branche. Og så bliver det af gode grunde ikke helt så tilpasset og relevant, som det nuværende kodeks er for de forbrugerejede danske vandværker”.

Artiklen er bragt i Vandpostens temanummer om Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, januar 2020.

Udgivet 03. okt. 2022