Gå til indhold

Klimaforandringerne bekymrer danskerne

Danskerne er mere bekymret for klimaforandringerne end for forurening af luften eller drikkevandet. Særligt de unge bekymrer sig om klimaet. Det viser en ny måling, som Norstat har lavet for Altinget og Jyllands-Posten.

I målingen svarer 39 % af de adspurgte, at klimaforandringerne er det problem, der bekymrer dem mest. Dermed er mere traditionelle emner fra miljødagsordenen røget i baggrunden. Til sammenligning svarer 18 %, at forurening af drikkevandet er den største bekymring, mens forurening af hav, fjorde og søer og at plante- og dyrearter uddør, er den største bekymring hos henholdsvis 13 % og 8 %.

Samfundsforsker og lektor emeritus på Aalborg Universitet, Johannes Andersen, vurderer, at en stigende politisk italesættelse af klimaforandringer som et alvorligt problem sætter sit præg på folkestemningen.

klimaforandring

Det Økologiske Råd er enig med danskerne

Hos Det Økologiske Råd mener direktør, Claus Ekman, at danskerne har set rigtigt. Han ville have svaret det samme og er glad for, at den grønne dagsorden vokser i danskernes bevidsthed.

For to år siden gennemførte Altinget en lignende måling, og den gang lå emner som forurenet drikkevand og skadelige kemikalier højere på listen. Det på trods af de seneste måneders snak om fund af pesticider, der overstiger det tilladte niveau.

Claus Ekman siger dog, at vi undervurderer danskerne, hvis vi tror, at de kun kan bekymre sig om en ting ad gangen. Han peger på, at vi både kan og skal være bekymrede for flere miljøproblematikker på én gang.

Samtidig vurderer Johannes Andersen, at bekymringen for klimaforandringerne vil blive endnu større, og det kan betyde, at nogle af de andre emner glider i baggrunden.

De unge er klima-interesseret

Særligt blandt den yngre del af danskerne – fra 18 til 29 år – ligger klimaforandringerne højt i bevidstheden. Over halvdelen i svarer, at klimaforandringerne er den største miljøbekymring.

Samfundsforsker Johannes Andersen forklarer, at klimadagsordenen er naglet til de unges bevidsthed, da de ved, at deres generation kommer til at mærke forandringerne. Omvendt er den ældre generation mere optaget af luft- og drikkevandsforurening, som 68-generation var engageret i. En pointe, der understreges i målingen, hvor forurenet drikkevand og klimaforandringer dele de +70-årige i to næsten lige store blokke.

Kilde: Altinget – Miljø

Udgivet 02. nov. 2018