Gå til indhold

Input til forhandlinger om ny pesticidstrategi

Danske Vandværker har sammen med DANVA sendt et fælles notat til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, som optakt til mødet i forligskredsen bag en ny pesticidstrategi.

Vi håber, at miljøordførerne vil imødekomme en række af vores krav, som skal sikre en bedre grundvandsbeskyttelse.

En ny og revideret pesticidstrategi er afgørende for, at vi også fremover kan holde et skarpt øje med, hvilke pesticidstoffer, der siver ned til vores grundvand. Vi ønsker blandt andet, at der bliver etableret flere testmarker, så vi får afprøvet virkningen af flere stoffer, inden de eventuelt godkendes til brug. Derudover har vi en ambition om, at pesticidbelastningen generelt skal bringes længere ned, at man får sat ind over for de mange punktkilder rundt om i landet, men også at man får udpeget et antal strategisk vigtige områder, hvor der dannes grundvand til drikkevand, og som skal beskyttes fremover, siger direktør Susan Münster.

Disse forslag er vi kommet med:

  • Flere testmarker (VAP-marker), der repræsenterer flere jordtyper.
  • Reduceret pesticidbelastning (PBI) – fx 20 pct. over 10 år.
  • Pesticidafgiften skal differentieres yderligere, så den sikrer både mindre pesticidbelastning og lavere sprøjtehyppighed.
  • Udvidet monitering i overfladevand, som kan afdække, hvilke stoffer, der kan være på vej ned til grundvandet.
  • Fremme af non-target-analyser. Dvs. understøtte muligheden for at foretage analyseprøver, hvor man i stedet for at søge efter ét bestemt stof, søger bredt efter forurenende stoffer.
  • Øget punktkildeindsats ‘; både afværge- og beskyttelsesforanstaltninger.
  • Styrket pesticidkontrol. For i større omfang at afdække brug af ulovlige sprøjtemidler, skal pesticidkontrollen fremover også kontrollere ved afgrøden på marken frem for alene i de rum, hvor sprøjtemidlerne opbevares.
  • Beskyttelse af udvalgte, strategisk vigtige grundvandsdannende områder. Der skal udpeges områder, som er strategisk vigtige og svært erstattelige for forsyningssikkerheden. Områderne gøres sprøjtefrie (fx i form af økologisk drift, skovrejsning, åben natur mv.)
Udgivet 10. dec. 2021