Gå til indhold

Hvem sikrer drikkevandets stemme i ny grøn trepart?

I dag har regeringen nedsat en grøn trepart for fremtidens landbrug, der blandt andet skal se på drikkevand.

Det er på høje tid, at der kommer en langsigtet plan for landbrugets klima- og naturudfordringer. Men det er bekymrende, at der ikke sidder nogen drikkevandsorganisationer med om bordet i forhandlingerne.

Der er ellers mange gode parter, som deltager i treparten, men de fremadrettede pejlemærker for drikkevandsbeskyttelsen bør ikke laves uden drikkevandets input.

”Når drikkevand specifikt er nævnt i kommissoriet for den grønne trepart, så undrer det mig meget, at vi som brancheorganisation for drikkevand ikke får en plads ved forhandlingsbordet. Vi har efterspurgt en langsigtet strategi for drikkevandet meget længe, men hvis strategien skal overføres til praksis, skal drikkevandets interesser også med ind i forhandlingerne,” siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker. Hun fortsætter:

”Drikkevandet fortjener en stemme for sig selv, som ikke er blandet sammen med andre perspektiver. Jeg er ikke i tvivl om, at flere af parterne om bordet også har drikkevandets interesser på sinde, men det er os, der bringer vandværkerne og forbrugernes stemmer med til bordet. Og de stemmer skal høres, hvis formålet – som nævnt i kommissoriet – er at finde de kloge løsninger og kompromiser.”

”Fremtidens landbrug skal tilrettelægges med hensyn til drikkevandet, så udviklingen bliver bæredygtig på alle parametre. Ellers svigter vi de fremtidige generationer,” afslutter Susan Münster.

Om den grønne trepart

Den grønne trepart henter inspiration fra trepartstraditionen på arbejdsmarkedet og skal fungere som et formaliseret samarbejde mellem landbrugets erhvervsorganisationer, miljø- og naturorganisationer, arbejdsmarkedets parter og regeringen.

Kommissoriet for den grønne trepart kan læses her, hvor målsætningen for arbejdet fremgår. Om drikkevand, står der i kommissoriet følgende:

  • Pejlemærker og principper i forhold til beskyttelse af drikkevand mhp. videre operationalisering ved afslutning af den igangværende kortlægning.
  • Treparten skal drøfte og give inputs til hvordan resultaterne fra pilotprojektet til drikkevandsbeskyttelse, som foreligger primo 2024, skal bruges. Endeligt skal treparten drøfte og give inputs til hvordan den endelige drikkevandskortlægning skal bruges, når den foreligger i 2026.

Den grønne trepart består af

Den grønne trepart består af regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening. Herudover deltager Concito i treparten som en særskilt videnspart.

Der indkaldes til indledende drøftelser i den grønne trepart i januar 2024, og treparten skal konkludere senest i juni 2024.

Udgivet 21. dec. 2023