Gå til indhold

Husk drikkevandet, når du stemmer

Men hvem skal man egentlig stemme på, hvis man vil passe på vores vand?

Vi har spurgt de tre partier, som stiller med en kandidat til statsministerposten, hvordan de mener, vi passer bedst på vores drikkevand.

Miljøordførerne hos Konservative, Venstre og Socialdemokratiet er alle enige om, at vi skal passe på vores grundvand. Men deres tilgange er forskellige.

Mona Juul, miljøordfører hos Konservative

Vand er dyrebart. For mennesker. For dyr. For alle levende organismer. Vi skal passe på vores vand som det uvurderlige stof, det er. På det seneste er der kommet sager frem, der har store konsekvenser for vores grundvand. Det er virkelig problematisk, og vi bliver nødt til at tage affære nu, så vi fortsat i mange år fremover kan sikre rent og sundt vand.

 

Først var der sagen om fundet af PFOS hos græssende køer via forurenet vand, som kan have potentielle alvorlige konsekvenser for mennesker. Senest har man fundet alvorlige mængder af medicinrester i vores spildevand, og det påvirker vores plante- og dyreliv.

 

Det sker, til trods for at spildevandet bliver renset, inden det ryger ud i havvandet. For anlæggene er ikke specialiseret til at rense for netop denne slags forurening, og det er dybt problematisk.

 

Medicinresterne, der ryger ud i havet, påvirker vores vandmiljø i stor grad. Fisk skifter køn eller udvikler ikke kønsdele. Alger og mikroorganismer dør grundet antibiotikaforgiftning. Der har tidligere været et fokus på at rense spildevandet fra sygehuse mere grundigt. Men det er langtfra nok. For kun 4-6 pct. af udledningen af medicinrester stammer herfra. Vi bliver derfor nødt til at optimere indsatsen. I lande som Tyskland og Schweiz har man udbygget centrale rensningsanlæg, hvor man kan fjerne op til 99 pct. af stofferne fra vandet. Det kan altså godt lade sig gøre at få bugt med denne forurening.

 

De anslåede udgifter er faktisk til at have med at gøre. Et ekstra rensningstrin vil kunne rense vandet så meget, at dybest set alle skadelige rester vil være fjernet. Konservative mener det er investeringen værd. Vi skylder fremtidige generationer at passe rigtig godt på det vand, vores liv afhænger af. Vi har tidligere styrket beskyttelsen af vores vand mod f.eks. pesticider. Vi ønsker at tage det et skridt videre.

Jacob Jensen, miljøordfører hos Venstre

Fremtidens drikkevand er en høj prioritet for Venstre. Det er helt unikt, at vi kan drikke vores vand direkte fra hanen. Det skal vores børn og børnebørn også have mulighed for i fremtiden.

 

Venstre har netop fremlagt en grøn 2030-plan, hvor vi i alt investerer 60 mia. kr. til natur og klima. Herunder vil vi konkret investere 8 mia. kr. i bl.a. bedre drikkevand og oprensning af forureninger.

 

Pengene skal bl.a. andet bruges til at kortlægge og oprense forureninger fra fortidens synder, som både truer vores natur, sundhed og drikkevand. Det gælder bl.a. de ti store generationsforureninger, hvoraf en stor del af oprydningen fortsat mangler. Men også de mange tusinde potentielle jordforureninger rundt omkring i Danmark, hvoraf knap 15.000 grunde være forurenede med skadelige PFAS-stoffer.

 

Venstre har i den forbindelse ad flere omgange forsøgt at imødekomme Danske Regioners ønske om en øget bevilling på 100 mio. kr. yderligere om året til at håndtere opgaven med PFAS-forureningerne. Dette er desværre blevet stemt ned af de røde partier i Folketinget, men i Venstre er det fortsat vores ambition, at regionerne får de penge, som de har efterspurgt til at rense jordforureningerne op – både for PFAS, men også de store generationsforureninger.

Merete Gjerskov, miljøordfører hos Socialdemokratiet

I Danmark har vi noget af verdens bedste vand, og det skal vi trygt kunne drikke. Det er naturligt for os danskere at åbne for vandhanen og drikke vandet direkte derfra. Sådan skal det også være i fremtiden.

 

I denne regeringsperiode er vi begyndt at screene grundvandet for over 400 nye stoffer. Desværre finder vi flere rester af sprøjtemidler i vores grundvand. Derfor er det afgørende for os, at vi skal beskytte vores drikkevandsressourcer bedre. Det gør vi blandt andet ved at begrænse sprøjtemidler nær vandboringer og ved at etablere mere bynær skov. Vi har etableret en Drikkevandsfond som skal beskytte udsatte og strategisk vigtige drikkevandsområder. Her har vi derfor startet arbejdet med grundvandsparker, som både Danmarks Naturfredningsforening og vandselskaberne har peget på som helt nødvendige. Det er til gengæld slående, at Venstre ikke har nævnt sprøjtemidler med et ord i deres bud på, hvad vi skal gøre for fremtidens drikkevand. Med Drikkevandsfonden rejses der skov eller dyrkes økologisk.

 

Fonden støtter også at finde og sikre gamle såkaldte ’spøgelsesbrønde’.

 

Vi har vedtaget et forbud mod brug af glyphosat på arealer, som fortove, indkørsler og terrasser, som blå blok desværre også har stemt imod. Og vi har igangsat arbejdet med en ny national strategi for håndtering af PFAS-forurening. Samtidig med, at vi arbejder for et forbud mod alle ikke-samfundskritiske brug af PFAS-stoffer i EU.

 

Og vi skal videre ad den vej. Alle de mange nye oplysninger, vi har fået, giver os langt bedre muligheder for at handle mere præcist – lige der, hvor problemerne er. Socialdemokratiet vil sætte ekstra sikkerhedsnet op under vores grundvand. Målrettet indsats mod PFAS med en national strategi, oprensning af flere jordforureninger og endnu mere fokus på de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor Socialdemokratiet er parat til at indføre obligatoriske krav, hvis ikke indsatsen giver resultater inden nytår.

 

Alt sammen naturligvis finansieret på ordentlig vis.

Udgivet 24. okt. 2022