Gå til indhold

Husk at orientere kommunen om jeres BNBO-proces

Det er vigtigt, at I husker at orientere kommunen om, hvordan det går med jeres BNBO-proces.

Kommunen skal vide, hvilke overvejelser og beslutninger I har truffet, om I har indgået en aftale og om I har planer om en sammenlægning med andre vandværker.

Hvorfor?

Kommunen skal tage stilling til, om de skal meddele et påbud, eksempelvis hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale.

Kommunen skal indberette oplysninger om BNBO-arbejdet (aftaler og påbud) samt behovet for beskyttelse til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen bruger de indberettede oplysninger til at evaluere på BNBO-arbejdet og beskyttelsen af BNBO.

Husk at orientere kommunen, hvis I har indgået aftale med lodsejer/virksomhedsejer og hvis I tinglyst en deklaration.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Er jeres BNBO omfattet af kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, har kommunen 14 dage til at afklare, om aftalen strider imod kommunens øvrige planlægning. 

Det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med lodsejer/virksomhedsejer.

I har planer om at lægge jer sammen med andre vandværker. Det kan betyde, at en/flere boringer skal sløjfes og det kan have betydning for indvindingstilladelsen størrelse og dermed betydning for BNBO-arealet på boringerne.

I har truffet besluttet om at sløjfe en boring i nær fremtid. Det er vigtigt at vende dette med kommunen. Dette skal indberettes, hvis beskyttelse ikke er nødvendig.

Bestyrelsen på vandværket har besluttet, at vandværket ikke ønsker at indgå en frivillig aftale med lodsejer/virksomhedsejer. Kommunen skal dermed tage stilling til, om de skal meddele et påbud til lodsejer/virksomhedsejer.

Alle disse informationer er vigtige for kommunen at vide, så kommunen:

  • har tid til at udstede eventuelt påbud inden udgang af 2022.
  • kan indberette status til Miljøstyrelsen gennem Danmarks Areal Information (DAI)

Miljøministeriet vurderer, på baggrund af kommunernes indberetning om beskyttelsen af BNBO er kommet i mål. Hvis ikke beskyttelsen er kommet i mål, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt sprøjteforbud i BNBO.

De frivillige aftaler der er indgået, vil ikke blive berørt af et generelt forbud.

Udgivet 04. aug. 2022