Gå til indhold

Høring: Nye faste rammer for BNBO-beskyttelsen

Med to nye bekendtgørelser i høring kommer der nu faste rammer for BNBO-beskyttelsen. Den ene bekendtgørelse fastlægger frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud.

I udkastet til bekendtgørelserne lægges der op til, at hvis ikke en aftale er indgået senest den 31. december 2024 inden for BNBO, skal kommunalbestyrelsen udstede et påbud eller forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider senest den 1. marts 2025.

Fristen vil være kortere, hvis der allerede inden 31. december 2023 har været forsøgt indgået en aftale uden resultat. I så fald skal et forbud eller påbud meddeles senest 31. december 2024,  uden at et nyt forsøg på aftale er nødvendig.

For nye BNBO lægges der op til, at der skal meddeles forbud eller påbud, hvis det ikke er lykkedes at indgå en frivillig aftale efter seks måneder. Forbud eller påbud skal meddeles senest to måneder herefter.

Kommunernes pligt til at risikovurdere og indberette nye BNBO’er fremgår af den anden bekendtgørelse, der er sendt i høring.

Påbud og forbud skal efterleves efter udløb af eksisterende markplaner, dog senest to 2 år fra det er meddelt.

Læs udkastet til bekendtgørelsen

Bekendtgørelserne er i høring med frist den 16. april 2024. Høringsmaterialet kan ses her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/68483

Bekendtgørelserne udmønter den lov om BNBO, som har været førstebehandlet i Folketinget, og er under udvalgsbehandling. Det forudsættes således, at loven snart bliver vedtaget.

Udgivet 21. mar. 2024