Gå til indhold

Hjælp os med at spare på vandet

Særligt i sommermånederne, hvor tørken presser flere af vandværkerne, er det vigtigt at spare på vandet. Vi bruger alt for meget vand i varmen.

I det gode vejr bruger forbrugerne mere vand end de plejer, og så kan vandværkerne få svært ved at følge med. Derfor har vi brug for din hjælp til at spare på vandet, så der er nok til os alle sammen.

Vores tekniske rådgiver, Henrik Petersen, giver i videoen nedenfor fem tips til at spare på vandet hen over sommeren.

Se også: Sådan kan du spare på din vandregning

Vigtigt at følge vandværkernes anbefalinger

”En tørkeperiode rammer sjældent vandforsyningen ens over hele landet: Mens nogle kan opleve at have rigeligt med vand, så kan det komme til at knibe i andre områder. Derfor er det vigtigt, at vi som forbrugere efterlever vandværkernes anbefalinger. Det er nemlig de lokale vandværker, der har det bedste overblik over, hvor meget vand man kan levere, og hvilken betydning det for eksempel kan have at sprede efterspørgslen ud”, siger direktør i Danske Vandværker Susan Münster.

Mulighed for en meget tør sommer

Tørke og vandingsforbud

Nogle steder har vandværkerne allerede indført forbud mod vanding af haver på grund af tørken. Det gør de med hjemmel i vandforsyningsloven, og deres regulativ. Kommunen har også mulighed for, med hjemmel i vandforsyningsloven, at pålægge vandværket at indføre et forbud.

Overtrædelse af vandingsforbud

Overtrædelse af et forbud kan straffes med bøde, hvilket kræver at forholder anmeldes til politiet. Vandværket har også mulighed for at opkræve gebyr ved overtrædelse, der dækker udgifter i forbindelse med vandværkets kontrol af efterlevelse af forbuddet. Et sådant gebyr skal fremgå af takstbladet og/eller fremgå af vandværkets hjemmeside.

Et alternativ til et egentligt forbud kan være en henstilling til forbrugerne. Vi hører fra nogle vandværker, at henstillinger om at spare på vandet kan føre til, at forbrugerne frivilligt for eksempel flytter  en del af deres forbrug til et andet tidspunkt på døgnet.

Udgivet 09. jun. 2023