Gå til indhold

God økonomi i lokalt vand

En businesscase viste, at et eget vandværk i Ishøj Kommune kunne levere vand til meget fordelagtige priser. Og dermed gik startskuddet til et vandværksbyggeri, som også giver borgerne adgang til en nyanlagt skov med plads til rekreative oplevelser og beskyttelse af grundvandet.   

Hidtil har borgerne i Ishøj vest for København slukket tørsten i vand fra HOFOR – Hovedstadens Forsyning. Men nu kan de se frem til at få vand fra et helt nyt og topmoderne vandværk. Indvielsen har fundet sted, og boringer og filtre er under indkøring.  

Ishøj Vandforsyning er placeret tæt på boringerne, hvor af tre ud af seks ligger i et nyt skovområde.   

“Vi har en indvindingstilladelse til 800.000 kubikmeter om året, så det bliver kun et delvist farvel til HOFOR-vandet, da vi fortsat årligt vil modtage ca. 300.000 kubikmeter fra HOFOR, fortæller Tina Braunstein civilingeniør og projektleder på Ishøj Vandforsyning. 

“Vandværket er fremtidssikret med ny teknologi, der giver lave produktionsomkostninger, og vi har også forberedt det til at kunne levere blødt vand. Næste år forventer vi at beslutte os for blødgøringsteknologien. Allerede i 2023 begynder HOFOR at sende blødgjort vand ud i vores ledninger, og derfor forsøger vi også at være klar, så borgerne ikke oplever forskel i kvaliteten, siger Tina Braunstein. 

Ishoej Vandvaerk 1
Inde i ankomsthallen er vægge beklædt med folie, der beskriver vandets vej, og hvad der foregår på vandværket. 150 borgere lagde vejen forbi i forbindelse med indvielsen af vandværket, hvor alle pladser til seks rundvisninger var udsolgte.   

Spændende ny skov forbundet med vandværksgrund   

På vandværkets grund er der anlagt stier, der leder hen til en ny rekreativ landsbyskov, og dermed bliver borgernes adgang til den 26 hektar nyanlagte skov meget lettere.    

Den nyplantede skov erstatter træer, der blev fældet i forbindelse med etableringen af København – Ringsted jernbanen.   

På vandværksbygningen er der brugt tegl, der skifter farve efter vejret, og på den måde falder den 8 meter høje bygning fint i et med den omkringliggende natur.   

“De 26 hektar store skov er designet af en Ph.D. landskabsarkitekt studerende ved Københavns Universitet. Skoven byder på seks forskellige skovmiljøer, som på hver deres måde indbyder til forskellige oplevelser og er flotte uanset årstid, fortæller Nicolai Reinhold Christensen, Natur- og landskabsforvalter i Ishøj Kommune.   

Information en hjertesag   

Både ude på vandværksgrunden og inde på vandværket er der lagt vægt på information om vandværkets funktion og mange andre ting.  For eksempel er der på vægge og døre i ankomstrum en folie, der informerer om vandets vej og vandværkets funktion. På ydersiderne af et af filtrene er der opklæbet folie, der viser størrelse på filtermaterialets sand, sten og kul.

Endelig er der i fortællingen fokus på, at vand er en fødevare, der kræver høj hygiejnestandard alt efter om man færdes i hygiejnezonerne grøn, gul eller rød.   

Udenfor er der også lagt vægt på information om blandt andet vandets kredsløb med den fængende overskrifter “Du drikker det samme vand, som din bedstemor og “Her fandt de vand for 2.500 år siden. 

Træer er ikke bare træer  

Skoven er designet med seks forskellige skovrum med hvert sit karakteristika. Skoven består udelukkende af hjemmehørende arter ‘; i alt 50 forskellige buske og træer. Der er blandt  andet et område med frugttræer, som borgerne kan plukke æbler fra.   

Et andet skovrum kaldes “Søjlehallen, og her skal bøgetræerne, når de er vokset til, give fornemmelse af, at man går ind i en hal. Et tredje område hedder “Leopardskoven, hvor skovfyr over tid udvikler en plettet struktur i kronen.   

I tilknytning til skoven er der en ca. 2 hektar stor sø, som fungerer som regnvandsbassin, og der er arealer, hvor får går og græsser. I alt er der anlagt 5 km stier, som går på kryds og tværs gennem skoven og rundt om søen. Endelig er et mindre hjørne forbeholdt de firbenede venner, som kan gå rundt uden hundesnor.  

Det planlægges at udvide skoven med knap 3 hektar, da Ishøj Kommune har indgået aftale med en lodsejer om køb af mere jord. Igen bliver der tale om ny skov til erstatning for rydning af fredskov  ‘; denne gang i  forbindelse med anlæggelse af Hovedstadens Letbane.  

I skoven er der plantet 100.000 træer og samlet udgør skov- og sølandskab 35 hektar – det svarer til 49 fodboldbaner. 

Udover at skabe rekreative oplevelser for borgerne bidrager den nyplantede skov over tid også med at forbedre biodiversiteten i Ishøj Kommune, og det er forventningen at skoven over tid bliver hjem for et rigt liv af både pattedyr, fugle og insekter. Endelig medvirker skoven til at sikre en bedre beskyttelse af grundvandet, idet skoven vedligeholdes mekanisk og uden brug af sprøjtemidler. Før skoven blev plantet var der landbrugsarealer.        

På god fod med naboerne  

For at få et ansigt på vandværket udad til har Ishøj Forsyning meldt sig ind i landsbylauget, som har været bindeleddet mellem vandværksbyggeriet og borgerne.    

“Gennem blandt andet landsbylauget har vi haft et tæt samarbejde med naboerne. Vi udgiver et nyhedsbrev, hvor vi har informeret om alle de ting, der sker i forbindelse med et byggeri. Det kan næsten ikke udgås, at et stort byggeri, der står på i lang tid, påvirker naboernes dagligdag. Samtidig har naboerne enten direkte eller via lauget kunne give udtryk for de bekymringer, de havde, fortæller Tina Braunstein.   

“Den lokale børneinstitution har også været involveret. Børnene var inviterede med til at tage det første spadestik sammen med borgmesteren og vandværksformanden. Vi har hængt alle spaderne op inde på vandværket sammen med et maleri, som børnene lavede ved samme anledning, siger Tina Baunstein.    

Udgivet 13. dec. 2021