Gå til indhold

Drikkevandsdirektivet forsinket 

Implementeringen af drikkevandsdirektivet i dansk lovgivning er forsinket.

Miljøministeriet har ikke nået at implementere drikkevandsdirektivet inden fristen den 12. januar 2023.

Direktivet er omfattende og implementeringen vil blandt andet medføre en større ændring af vandforsyningsloven, som forventes at komme i høring til maj.

Men drikkevandsbekendtgørelsen ændres i foråret, og det betyder, at:

I foråret skal I teste for flere stoffer. Således tilføjes stofferne Bisphenol A, Microcystin-LR, Halogerenede edikkesyrer samt yderligere 10 PFAS-stoffer til det obligatoriske kontrolprogram.

Drikkevandsbekendtgørelsen vil også diktere, at vandværker, der leverer mindre end 10 kubikmeter vand om dagen til mere end 50 personer, bliver omfattet af det fulde kontrolprogram.

Flere lovændringer i udsigt som følge af EU’s drikkevandsdirektiv

Den fulde implementering af EU’s drikkevandsdirektiv i den danske drikkevandsbekendtgørelse vil først ske med ændringen af vandforsyningsloven.

Og i den forbindelse har Miljøstyrelsen meldt ud, at der også vil ske ændringer i en række andre bekendtgørelser for eksempel inden for vandindvinding, vandforsyning, kvalitetssikring. Der vil også blive udarbejdet en helt ny bekendtgørelsen om materialer i kontakt med drikkevand.

Udgivet 03. feb. 2023