Gå til indhold

Drikkevandet i Tune indeholder PFAS

Tune Vandværk har fundet fire PFAS-stoffer – PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS i drikkevandet over den nye og skærpede grænseværdi. Skal vandværket lukke?

Måske husker du historien om Tune Vandværk, der i sommeren 2021 skulle sætte to helt nye boringer i drift. I september vendte fremtidsudsigterne for de nye boringer, da vandanalyser viste, at indholdet af fire PFAS-stoffer – PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS – overskred den nye og skærpede grænseværdi.

“Når sådan noget sker, stiger blodtrykket markant. Vandanalysen viste, at summen af de fire PFAS-stoffer lå på 2,7 nanogram/liter – lidt over de nye, skærpede kravværdier. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det ikke var godt, specielt fordi PFAS-stofferne blev fundet i de to helt spritnye boringer, som knapt nok var sat i drift, fortæller Kurt Ardal driftsleder på Tune Vandværk.    

På Tune Vandværk tog man straks vandanalyser i alle otte boringer for at få et overblik over, hvor man stod.     

“I seks af boringerne fandt vi desværre PFAS-stofferne over den nye grænseværdi – i den ene dog lige på kanten. Vi har lukket tre af boringerne, og trækker lidt ekstra på de øvrige fem boringer. Når vandet forlader vandværket, er kvaliteten i orden, siger Kurt Ardal.   

Tune vokser år for år, og de to nye boringer skulle netop være med til at dække forsyningerne til de mange nye tilflyttere til byen. 

“Da vi i sin tid projekterede de to nye boringer, udviste vi rettidig omhu. Vi analyserede kildefeltet for pesticider og andre farlige stoffer – men det var efter de gamle grænseværdier. Når grænseværdierne med et slag nedsættes med en faktor 50, er det alvorligt, siger Kurt Ardal og slår ud med armene og erkender: “Sådan er det at drive vandværk. Alt kan forandre sig på et splitsekund – også grænseværdierne. Den udfordring tager vi alvorligt og arbejder seriøst med at finde brugbare løsninger.   

Skal finde vand og slå nye boringer  

Kurt Ardal skal finde nyt vand, det er der ingen tvivl om, for der er mange tørstige munde, der skal tilfredsstilles – og flere kommer til i de kommende år.   

“Der er flere løsningsmuligheder på tegnebrættet. Den helt oplagte er at etablere nye boringer, og i et område øst for Tune har vi fundet et optimalt kildefelt, hvor vi håber at etablere fire helt nye boringer. Desuden har jeg fået øje på en gammel amts-boring, som vi har pejlet og analyseret for PFAS-stoffer. Boringen er helt ren, og vi kan muligvis trække 10-15 kubikmeter i timen med en sænkning med 70 cm. På den måde kan vi få rent vand ind på værket. Samtidig kan vi igen sætte en af de lukkede boringer i drift – og blande os til rent i vand i nærheden af de mængder, vi har brug for ‘; og dermed sikrer vi os lidt arbejdsro, fortæller Kurt Ardal.   

Vandtankene på Tune vandværk rummer 320 kubikmeter, men det rækker ikke til at dække efterspørgslen, og derfor har det været et must, at vandværket kører med mange boringer. NIRAS har leveret tre forslag til, hvordan vandværket kan udvide tankkapaciteten med op til 1.000 kubikmeter.   

Skal vandværket lukke?   

Men tilbage til dagene i september, hvor det stod klart, at grænseværdierne var overskredet. I hele forløbet har Tune Vandværk arbejdet tæt sammen med Greve Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed, og begge parter er blevet informeret om vandanalyser, lukning af boringer og andre tiltag, som Tune Vandværk iværksatte.   

“Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede, at der ikke var betydelige sundhedsrisiko ved at drikke vandet med FPAS-stofferne i en afgrænset periode, indtil vi fik afdækket situationen. Vurderingen blev taget på baggrund af, at overskridelsen var så lille, som tilfældet var, fortæller Kurt Ardal.   

“Overskridelsen var på 0,7 nanogram pr. liter vand, og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed var det en relativ lav overskridelse. Sammen med Greve Kommune vurderede vi derfor, at det ikke var nødvendigt at iværksætte beredskabet i de par uger, der ville gå, indtil vi havde fået svar på de ekstra vandanalyser, vi tog for at få overblik over situationen. Heldigvis kunne vi blande vandet fra de boringer, der fortsat var i drift, og dermed komme ned under grænseværdien, fortæller Kurt Ardal.    

Da der efter 14 dage var kommet lidt mere ro på situationen, og flere analyseresultater var tilgængelige, sendte Tune Vandværk og Greve Kommune i fællesskab information ud til forbrugerne om de tiltag, der var sat i værk på kort og længere sigt.   

Nu skal Tune Vandværk i gang med næste fase, som har fokus på at få etableret fire nye boringer øst for byen. Ligesom Kurt Ardal håber på, at Greve Kommune vil give tilladelse til, at den gammel amts-boring, kan sættes i drift – den er helt fri for PFAS-stoffer – og dermed kan bidrage til at sikre den mængde vand, der er behov for i byen, indtil flere nye boringer kommer i drift om et par år.    

Udgivet 07. feb. 2022