Gå til indhold

Drikkevandet får fortjent fokus i nyt regeringsgrundlag

42 dage gik der fra folketingsvalget, til vi fik en ny regering. Vi er glade for, at drikkevandet har fået en central plads i aftalepapiret og hilser især løftet om en akutplan for beskyttelsen af vores vand velkommen.  

I regeringsgrundlaget vil regeringen sørge for at komme hele vejen rundt, når det gælder udfordringerne med vores drikkevand. Der skal sikres fremdrift i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), en bredere beskyttelse af arealer til drikkevand, og samtidig skal der arbejdes for et forbud mod de stærkt skadelige flourstoffer, PFAS.  

Fremdrift i BNBO 

Regeringen ønsker ny fremdrift i arbejdet med de boringsnære beskyttelsesområder – BNBO – og vil især styrke kommunernes rolle i arbejdet.

”Vi har længe arbejdet for, at drikkevand skal højere op på den politiske dagsorden. Derfor er vi glade for, at det har fået en så central plads i det nye regeringsgrundlag. Vi er især glade for, at regeringen vil tage initiativ til en akut plan, som skal sikre mere fremdrift i BNBO og bedre beskyttelse af de danske drikkevandsboringer”, siger direktør Susan Münster.  

Sammen med DANVA og Landbrug & Fødevarer har vi op til regeringsdannelsen sendt et brev til den afgående miljøminister, Lea Wermelin, for at gøre opmærksom på behovet for, at processen med BNBO-arbejdet forlænges ved at give de frivillige aftaler en chance et år eller to mere. Vi opfordrer også til, at de værktøjer, der er til rådighed, bliver styrket, for eksempel kommunernes mulighed for at give påbud om beskyttelse. Derfor er det rigtig positivt, at den nye regering vil sætte ind netop på det område.   

Der skal beskyttes bredere end i dag 

Samtidig skal der gøres en indsats for at få udpeget nye og større områder, de såkaldte grundvandsparker, for at beskytte drikkevandet på længere sigt. Regeringen vil derfor iværksætte en kortlægning af de 640.000 hektar, der i dag er udpeget som indsatsområder. 

”Vi har foreslået, at man skal etablere grundvandsparker i områder, hvor vi henter vores vand, og er afhængige af at kunne hente rent grundvand fremover. Derfor er det rigtig fint, at regeringen vil tage initiativ til en kortlægning af behovet. Kun gennem konkret kortlægning kan vi blive klogere på, hvor en indsats er nødvendig – og hvor man med fordel kan kombinere beskyttelsen af drikkevand med mere natur”, siger Susan Münster.   

Susan Münster understreger, at det er vigtigt, kortlægningen fører til en reel beskyttelse. Men også at man tager ved lære af erfaringerne fra BNBO og får samlet alle relevante aktører om bordet fra start, når det skal besluttes, hvordan nye drikkevandsområder skal beskyttes. Ellers kommer man ikke i mål.   

Forbud mod PFAS  

Regeringen vil også sætte ind over for de stærkt sundhedsskadelige flourstoffer, PFAS. Blandt andet ved at arbejde for et forbud mod stofferne på EU-plan og ved at se på kravene til rensning af spildevandet, så der ikke sker spredning af stofferne til grundvandet.  

”Det er helt afgørende, at vi kommer de miljøfarlige flourstoffer, PFAS, til livs. Det er simpelthen helt uacceptabelt, at vi får PFAS ned i vores grundvand, og at det risikerer at havne i drikkevandet. Derfor ser vi også frem til at bidrage til en kommende plan for vores drikkevand”, understreger Susan Münster.  

Danske Vandværkers medlemmer leverer knap halvdelen af det danske drikkevand til forbrugerne, og Susan Münster fremhæver betydningen af de mange forbrugerejede vandværker sikrer, at der er godt drikkevand i alle egne af Danmark.  

”Det er vigtigt, at vi også i en fremtidig forsyningsstruktur indtænker de mindre vandforsyninger, og hvordan de bedst kan understøtte en sikker og bæredygtig levering af vand. Derfor skal der være en fornuftig regulering af både de mindre og større vandforsyninger”, afslutter hun.    

Vores ønsker til en ny regering 

  • Flerdobling af beskyttet areal til drikkevand – etablering af grundvandsparker 
  • En national strategi og handlingsplan for PFAS  
  • Effektiv og klimavenlig udnyttelse af vores vandressourcer – tænk drikkevand, miljø og klima sammen 
  • Mere forskning i vandteknologi og vandrensning  
  • Bevar det demokratiske ejerskab til drikkevandet – og hyld det lokale engagement og ansvar 

Alle foreningens anbefalinger til sikring af drikkevandet:   

Udgivet 20. dec. 2022