Gå til indhold

Der er også brug for de mindre vandværker

Svar på Ingeniørens leder Hellere rent end demokratisk drikkevand.

Ingeniøren efterspørger centralisering og store enheder i deres leder. De mener, at store vandforsyninger passer bedre på borgernes drikkevand end mindre forsyninger, men centralisering er ikke automatisk løsningen på alle vores udfordringer.

Der er også mange fordele ved vores decentrale vandforsyning, som er værd at værne om.

Vores decentrale struktur giver en større forsyningssikkerhed, hvis der opstår en forurening. Forureningerne rammer store såvel som små vandforsyninger og derfor er det vigtigt med en decentral struktur, hvor vi henter vand fra forskellige grundvandsmagasiner. De små vandværker har ofte et net af nødforsyninger, der gør dem mindre sårbare, fortæller Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

Vi er der, hvor drikkevandet er

En anden fordel ved den decentrale forsyning er, at vi er dér, hvor drikkevandet er.

Det er vigtigt i forhold til grundvandsressourcen, men også når vi taler om at være energieffektive og klimavenlige, fordi vandet ikke skal pumpes så langt.

Susan Münster understreger, at det er vigtigt at skelne mellem de store bynære områder og så landområderne.

Det er vigtigt at skelne mellem by- og landområder. Den decentrale struktur er den eneste rigtige i landområder og provinsbyer, fordi det ikke giver mening af transportere vand over meget lange afstande.  Hverken i forhold til drikkevandets kvalitet, eller når vi taler energi- og klimahensyn. En lang transportvej bruger unødvendig meget energi – det er ikke særligt klimavenligt. Desuden forringes kvaliteten af drikkevandet, hvis der bliver pumpet store mængder vand ud, som får lov at stå længe i rørene, inden det bliver brugt, siger Susan Münster.

Samarbejde og sammenlægning styrker den decentrale struktur

Samarbejde og sammenlægning kan for nogle vandværker være løsningen på at bevare og udvikle den decentrale vandforsyning i lokalområdet. Vi ser det mere og mere blandt vores medlemsvandværker, og det er selvfølgelig også en bevægelse, som vi i Danske Vandværker understøtter.

Sammenlægninger er rigtigt godt i visse tilfælde, hvor der er behov for at samle kræfterne, hvis for eksempel et helt lille vandværk har svært ved at finde nye kræfter til bestyrelsen, eller hvis vandforsyningen er presset. Men der er masser af mindre og mellemstore, forbrugerejede vandværker, som fungerer yderst professionelt, understreger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

Det er f.eks. tilfældet i Vejle Kommune, hvor sammenlægningen af fire vandværker netop er gennemført. Fra den 1. januar 2023 ser Ådalens Vandforsyning, som er navnet på det nye vandværk, dagens lys. Målet er at professionalisere arbejdet og højne forsyningssikkerheden.

De fire vandværksbygninger og ledningsnet bevares i den nye konstellation Ådalens Vandforsyning, og der etableres nødforsyning mellem vandværkerne, for både kommunen og vandværkerne er meget optaget af at sikre en robust vandforsyning. 

Udgivet 23. aug. 2022