Gå til indhold

Dansk lovforslag skal implementere EU´s drikkevandsdirektiv

Lovforslaget, der skal implementere EU´s drikkevandsdirektiv i dansk lovgivning, er sendt i høring.

Høringsfristen er den 10. oktober 2023.

Forslaget indeholder ændringer og præciseringer af både vandforsyningsloven, byggeloven og produktloven.

Formålet med ændringerne er at sikre, at miljøministeren og andre ministre kan udstede de nødvendige bekendtgørelser, der kommer i løbet af efteråret 2023.

Først med bekendtgørelserne vil direktivet være fuldt implementeret.

De nye bestemmelser omfatter blandt andet

  • Risikobaseret tilgang til drikkevandsikkerheden i hele forsyningskæden med kortlægning af risici for drikkevand fra indvindingen frem til taphanen.
  • Minimumskrav til hygiejne for materialer, der kommer i kontakt med drikkevand
  • Mærkning af produkter, der kommer i kontakt med drikkevand.
  • Markedsovervågning af produkter, som bruger materialer, der kommer i kontakt med drikkevand.
  • Krav til behandlingskemikalier og filtermedier, der kommer i kontakt med drikkevand.
  • Forbedre adgang til drikkevand for alle, og fremme brugen af drikkevand fra vandhanen, herunder i det offentlige rum.
  • Vandforsyninger skal levere let tilgængelig information til forbrugeren om kvaliteten af drikkevand, herunder information om pris og vandforbrug.

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen

Har du bemærkning?

Hvis du har bemærkninger til høringen, skal du være velkommen til at sende dem til os senest tirsdag den 26. september 2023.

Drejer din bemærkninger sig om

Udgivet 15. sep. 2023