Gå til indhold

BNBO-arbejdet er gået som smurt

Bestyrelsen i Hovborg Vandværk aftalte for et par år siden, at de ville give købstilbud på landbrugsjorden med BNBO og beplante arealet med skov. Og de har holdt sig til planen.

Bestyrelsen i Hovborg Vandværk aftalte for et par år siden, at de ville give købstilbud på landbrugsjorden med BNBO og beplante arealet med skov. Og de har holdt sig til planen. Snart kommer aftalen fra advokaten, og lodsejer og vandværksbestyrelsen kan sætte deres underskrifter på BNBO-aftalen.

“I sommeren 2021 blev vi enige med en lodsejer om, at vi kunne købe en fem hektar stor mark af ham. Vandværkets BNBO ligger i yderkanten af marken, og BNBO’en er fælles for vores to boringer, der ligger med få meters mellemrum. I alt er BNBO’en på 1,22 hektar, hvoraf 0,89 hektar er landbrugsjord. Planen er, at vi vil plante skov på arealet. Og lige nu kigger vi med længsel i postkassen efter aftalen fra vores advokat, så jorden med underskrifter kan skifte ejermand, fortæller Børge Nielsen, formand på Hovborg Vandværk.

“I bestyrelsen er vi enige om, at vi er bedst stillet, når vi ejer jorden. Vi har pengene, og da BNBO’en ligger uden for byzonen, kan vi plante skov og dermed også være med til at give værdi til byens borgere, siger Børge Nielsen.

Hovborg Vandværk har bedt to forskellige landbrugsmæglere om at give bud på hektarprisen. De kom med hver deres bud, som var næsten ens, og bestyrelsen besluttede at tilbyde lodsejerne en

gennemsnitspris pr. hektar – og det accepterede han. Vandværket betaler dermed markedsprisen for jorden. Der til kommer cirka 10 procent ekstra til diverse udgifter blandt andet tinglysning, advokat og landinspektør.

“Processen har kørt som smurt og helt uden ubehagelige overraskelser. Vi er i en god dialog med både lodsejer og Vejen Kommune og de øvrige parter i projektet. Løbende har vi informeret

kommunen om planerne med at plante skov, og kommunen har spillet positivt med på ideerne, fortsætter Børge Nielsen.

Skov skal beskytte vandværkets to boringer

“Vi har været så heldige, at lodsejeren gav os lov til at søge støtte til skovtilplantning i hans navn. Det betyder, at skovtilplantningsprocessen ikke bliver forsinket, det er nemlig kun muligt at søge om midlerne hos Landbrugsstyrelsen en gang om året med deadline i september, fortæller Børge Nielsen.

Vandværksformanden forventer at få et tilsagn om støtte til skovtilplantning fra Landbrugsstyrelsen, fordi dette har høj prioritet hos styrelsen. Hovborg Vandværk har søgt om penge til at plante skov på den købte landbrugsjord – et arbejde som firmaet Liebhaverskovfogeden ApS skal stå for.

Hovborg Vandskov 750 X525
Skitse over Hovborg Vandskov

Desuden vil Hovborg Vandværk genåbne Krøgebækken, der i dag er rørført og løber hen over BNBO-arealet og marken.

“Ved at genåbne bækken kan vi styrke biodiversiteten på arealet og undgå reparationer på rørene. Det kræver dog en reguleringstilladelse jævnfør vandløbsloven, som vi kan søge, når købsaftalen for BNBO-arealet er underskrevet og tinglyst, fortæller Børge Nielsen.

“Vi glæder os selvfølgelig til at byde folk velkommen i skoven, og vi drømmer om at invitere gæster til en fin indvielse, hvor vi klipper den berømte røde snor over, smiler vandværksformanden.

Vandværket vil de første år af skovens levetid betale udgifterne til at holde bun- den fri for ukrudt, indtil beplantningen har etableret sig.

God proces og fremdrift

“Jeg synes, vi har haft en god proces uden ubehagelige overraskelser. Vi har været i dialog med lodsejeren fem-seks gange, indtil vi i sommer indgik en mundtlig aftale om køb af hans jord – nu mangler vi jo blot at få papirarbejdet i hus. Jeg ved ikke, om det har hjulpet lidt på vej, men kommunalbestyrelsen i Vejen her meldt ud, at de ville udstede påbud om pesticidfri drift på ekspropriationslignende betingelser, hvis der ikke kunne indgås en frivillig aftale. Og under alle omstændigheder er det et glimrende argument til at få skred i tingene, når man fortæller lodsejeren, at indtægten ved salg af jord er skattefri – når der er tale om en frivillig aftale, fortæller Børge Nielsen.

Det lyder som om, I virkelig har et godt overblik over tilskudsmuligheder og BNBO-arbejdet i øvrigt. Det har måske også bidraget til den gode fremdrift?

“Tja, det er vel rigtigt. Vi har forskellige kompetencer, som er bragt i spil i vores bestyrelse. Selv er jeg planteavlskonsulent og rådgiver til daglig landmænd. Så jeg ved en del om BNBO’er og om erstatningsniveauer generelt. Det, og så det faktum at vi gik i gang i god tid, betyder, og at vi har haft mulighed og tid til at undersøge tingene og forholde os til, hvad vi ville, fortæller Børge Nielsen.

Tror du, at I er fremtidssikret ved at have købt jorden?

“Det er et godt spørgsmål, for vi ved jo ikke, hvad der sker om fem eller 10 år. Det er indvindingstilladelsen, der afgør størrelsen på en BNBO. I princippet kunne vi i morgen få en virksomhed, der skal bruge meget vand, tilsluttet. Og så skal BNBO’en genberegnes. Men jeg føler mig meget tryg ved, at vi har købt stort ind – fem hektar jord – så der er plads til udvidelser ved en eventuel genberegning af BNBO’en, slutter Børge Nielsen.

Udgivet 20. jan. 2022