Gå til indhold

Ærø er i mål med BNBO

Samarbejde mellem Ærø Vandråd, lodsejere og Ærø Kommune

Ærø er den første kommune i landet til at opfylde folketingets målsætning om en målrettet drikkevandsbeskyttelse.

22 frivillige aftaler

Der indgået 22 frivillige aftaler med lodsejere, hvilket svarer til godt 70 ha jord på Ærø, hvor der ikke længere bliver sprøjtet med pesticider og brugt kvælstof.

I starten af 2019 indgik Folketinget en tillægsaftale til pesticidstrategien, som omhandler sprøjteforbud i boringsnære beskyttelsesområder. Det betyder, at der på ud af de godt 3.000 boringsnære beskyttelsesområder, der er i Danmark, skal laves frivillige aftaler om målrettet drikkevandsbeskyttelse.

”Det er vigtigt, at vi sikrer og beskytter vores drikkevand. Derfor gør det mig også stolt, at vi er den første kommune i Danmark, der har indgået aftaler om forbud mod sprøjtning med pesticider og brug af kvælstof ved de boringsnære beskyttelsesområder,” siger Peter Hansted, borgmester i Ærø Kommune.

Et samarbejde mellem Ærø Vandråd, lodsejere og Ærø Kommune

Umiddelbart efter vedtagelsen af Folketingets tillægsstrategi i 2019 igangsatte Ærø Vandråd, som er en samarbejdsorganisation mellem vandforsyningerne på Ærø, og Ærø Kommune samarbejdet med de 22 lodsejere om aftaler, der skal sikre de boringsnære beskyttelsesområder.

På Ærø var de 22 frivillige aftaler klar til underskrift i december 2022. Aftalerne er efterfølgende underskrevet i slutningen af 2022 og begyndelsen af 2023, hvorefter de er indleveret til digital tinglysning. Den 13. juni 2023 var alle 22 aftaler tinglyst og deklarerede.

Jesper T. Andersen, direktør i Ærø Forsyning A/S tilføjer: ”Vi er kommet godt i mål, og så er vi endda de første i Danmark. Det er blot et af de positive resultater, der er kommet ud af det gode samarbejde, der samtidig er med til at fremtidssikre og fremtidsbeskytte vores grundvand på Ærø.”

Pressemeddelelse fra Ærø Kommune


Udgivet 28. jun. 2023