Gå til indhold

Regionsvandrådsmøde Syd

I hver af Danske Vandværkers fem regioner findes der et regionsvandråd, som ledes af regionens bestyrelse.

Regionsvandrådet er et forum for erfaringsudveksling, information om ny lovgivning, målsætning og tiltag med henblik på at støtte vandrådene ude i kommunerne.

Regionsvandrådet mødes mindst én gang om året – ofte med deltagelse af relevante medarbejdere fra sekretariatet.

Udbytte

Formålet med regionsvandrådet er at sikre erfaringsudveksling imellem de enkelte vandråd i regionen. På den måde hjælper regionsvandrådet de enkelte vandråd med at hjælpe de enkelte vandværker.

Ud over erfaringsudveksling fungerer regionsvandrådene også som et samlingspunkt for vandrådene med indlæg fra formænd og andre relevante oplægsholdere.

Regionerne afholder også mindst ét årligt møde, hvor der bliver orienteret om aktuelle sager.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 27. maj. 2024