Gå til indhold

Regionsvandrådsmøde Nord

I hver af Danske Vandværkers fem regioner findes der et regionsvandråd, som ledes af regionens bestyrelse.

Invitation til Regionsvandrådsmøde Region Nord

Den grønne dagsorden og vandværkets mulighed for energioptimering er et vigtigt tema i disse år.

Vandværkernes kontrolprogram skal løbende fornyes og der kommer desuden løbende nye parametre på bekendtgørelsen. Hør mere om krav til indholdet i et kontrolprogram, hvordan et kontrolprogram kan ændres og om vandværkets, kommunens og laboratoriets rolle.

Hvis der er en forurening, hvordan undersøges og renoveres boringen og skal der arbejdes med indvindingsstrategi eller grundvandsbeskyttelse.

Kom og bliv inspireret til arbejdet i jeres vandråd og netværk med andre vandråd.

Dagsorden

Fredag
Kl. 08.30 Kaffe og rundstykke

Kl. 09.00 Velkomst

Kl. 09.15 Grøn omstilling og energioptimering v/Steen Lund Sømod, Niras

Kl. 10.15 Kontrolprogrammer, indhold og hvordan kan de ændres v/Eurofins

KL. 10:45 Forureninger ift. boringer, indvindingsstrategi, renovering plan mm. v/Jesper Furdal, Awell

Kl. 12.00 Skovrejsning og folkeskov v/John Trudslev formand for Aabybro Vand

Kl. 13.00 Frokost

Kl. 14.00 Hvert vandråd præsenterer deres arbejde

Kl. 17.30 Opsamling v./Landsformand Jan Andersen

Kl. 17.45 Strække ben/øl pause

Kl. 19.00 Middag og netværk

Lørdag
Kl. 8.00-9.00 Morgenmad og udtjekning

Tilmelding

Ved tilmelding kan der tilvælges middag og overnatning.

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse med arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 20. jul. 2024