Gå til indhold
netværk

Temalørdag Øst

Kom til temamøde og få inspiration i Nykøbing F eller Roskilde

Program

08:30 – 09:00 Ankomst og kaffe

09:00 – 09:10
Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Jens Ejnar Kristiansen / Neel Ploug Olsen

09:10 – 10:10
Cypersikkerhed / IT sikkerhed
Case som Kalundborg Forsyning blev ramt af 2021
v/ Kim Ottobrøker – Compliancespecialist på KF

10:10 – 10:30 Kaffepause

10:30 – 11:30
Teknisk Forum – Nykøbing F
Digitalisering af Vandværket v/ Henrik Petersen

 Teknisk Forum – Roskilde
Det topmoderne Vandværk v/ Niels Rasmussen

11:30 – 12:30     Frokost

12:30 – 13:15
Grundvandsbeskyttelsen.
Drikkevanddirektivets betydning.
Kommunale indsatsplaner for Grundvandsbeskyttelse
Fremgang i BNBO arbejdet m.m.

v/ Robert Jensen – Danske Vandværker i Nykøbing F
v/ Susan Münster – Danske Vandværker i Roskilde

13:15 – 14:00
Vores Vand – nu og i fremtiden 2021 – 2025
v/ Marie Brammer Nejrup – Fors A/S

14:00 – 14:15      Afslutning og kaffe v/ Jens Ejnar Kristiansen / Neel Ploug Olsen

Relaterede emner

Vi gør opmærksom på, at der i forbindelse arrangementet kan blive taget billeder og optaget video til brug for Danske Vandværkers kommunikationskanaler.
Ønsker du ikke at være med på billeder/video, skal du oplyse det på dagen.

Udgivet 18. jul. 2024